harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv


KOOSTÖÖPROJEKT “ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMM” 

Periood:  jaanuar 2021– juuni 2023

Eesmärk: Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks.

Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti arukate külade võrgustik, et suurendada kohalikke kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu).

Arukate külade arenguprogrammi viivad LEADER-koostööprojekti raames ellu 13 Eesti tegevusgruppi. Arenguprogrammis osalevad 24 küla/piirkonda üle Eesti.

Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnast osalevad Arukate külade arenguprogrammis pilootküladena:

 • Jõelähtme valla Neeme küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT
 • Viimsi valla Lubja küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT
 • Rae valla Uuesalu küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT

Arenguprogrammi raames läbi viidavad tegevused:

 • Temaatilised koolituspäevad strateegia koostamiseks
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi- ja logistikalahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused jne).
  • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022. a kevadeks).
 • Piloottegevuste elluviimine – iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse mahus vähemalt 5000€. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal.
 • Mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale.
 • Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga.
 • Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.

Arenguprogrammi oodatav tulemus:

 • luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21/27) võrgustikuga;
 • iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava – 24 strateegiat;
 • iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab – 24 piloottegevust;
 • kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
 • LEADER-tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks.

Koostööprojekti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu.

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik, Euroopa maaeluvõrgustik (kinnitamisel).

Lisainfo Arukate külade programmi kohta: leaderliit.eu/arukad-kulad/arukate-kulade-arenguprogramm/

Projekti jooksvaid tegevusi kajastatakse koduleheküljel: leaderliit.eu/arukad-kulad/arukate-kulade-arenguprogramm/

PHKK tegevused programmis:

Ühistegevused:

KUTSE ARUKA KÜLA ARENDUSPÄEVAKULE KOSTIVERES 2. JUUNIL

Kutsume Sind Põhja-Harju piirkonna heaolu tõstma! Aruka küla arenguprogramm aitab Rae, Viimsi ja Jõelähtme külade arengut uuele tasemele viia koosloomeliselt ehk kogukonnaga koostöös! 👨‍👩‍👧‍👧
Arenduspäevak toimub neljapäeval 2. juunil kell 13.00 – 17.00 Kostivere Kultuurimõisas.
Nelja tunni jooksul läheme süvitsi 5 erineva teemaga, mis on programmi eelnevates töötubades kogukonna enda poolt tõstatatud.
Nendeks on:
⚡️ Kogukonna energeetika – kogukond saab olla nii energia tootja kui ka energia tarbija. Lahendused on olemas. Tuleb vaid ühiselt otsustada, millise maja katusele paneelid püsti panna ja kuidas raha omavahel ära jagada.
🚌 Vajaduspõhine transport – Probleemiks on ebapiisav ühistranspordi võrgustik hajaasustuses. Lahenduseks on juba toimiva vajaduspõhise transpordi teenuse rakendamine, mis sõidab neid kaugemaid otsi, kuhu bussid jõuavad vaid paar korda päevas.
🖥 Digitaalsed teadetetahvlid – Inimesed siiski kasutavad ja vaatavad veel füüsilisi teadetetahvleid. Aga need lagunevad. Ja neile jäävad vanad plakatid tihti alles, neid ei jõuta reaalajas uuendada. Digitaalne teadetetahvel oleks ka kui küla teeninduspunkt.
🌻 Kogukonnaaiad – Aed kui kohtumiskoht. Aed kui vaimne ravi ja teraapia. Aed kui lastele toiduringluse õpetaja.
🏞 Rebala pärandmaastike ja muinsuskaitse õueõppala – Taastada Rebala pärandmaastik (Jõelähtme) ja luua sinna interaktiivsed matkarajad ning kogukonnateenused, mis toimiksid hariduslikult nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.
Kui Sa tunned, et mõni neist teemadest kõnetas, siis tule ja anna oma panus, et midagi päriselt ära teha. Näeme juba juuni alguses Kostiveres! ❗️Palun kindlasti registreeri end siin 👉 https://forms.gle/wWJAanhAyEt3r6EA9
Kuidas päev välja näeb?
📣 Kõigepealt leiab aset lühike inspireeriv ettekanne ja pärast seda jaotatakse osalejad vastavalt teema huvile erinevate tubade vahel ära. Kõikides tubades on eksperdid/mentor, kes teid juhendavad ja aitavad selle 4 tunni jooksul võimalikult palju antud teema kohta infot leida ja seda edasi arendada.
Põhja-Harju Arukate külade arenguprogramm kestab aasta lõpuni ja programm sisaldab veel ideede piloteerimist, mentorkohtumisi ja rahastuse leidmist. Programmi veavad Põhja-Harju Koostöökogu ja Cleantech Estonia.
Küsimuste korral kirjuta info@cleantechestonia.ee

KOOSTÖÖPROJEKT “PÕHJA-EESTI TOIT TUNTUKS”

Periood:  märts 2020 – oktoober 2022.

Eesmärk:
Üldeesmärk: Põhja-Eestist on kujunenud üle-eestiliselt tuntud toidupiirkond.
Otsesed eesmärgid:
Põhja-Eesti kohaliku toit võrgustik toimib koos ettevõtjatega, sinna on kaasatud kõik märgisekandjad ja toiduga seotud piirkonna organisatsioonid, võrgustikul on välja kujunenud oma töökord ja traditsioonilised tegevused.
Piirkonnas toimuvad üle aasta toitu sh. jooke tutvustavad konkursid, mille eesmärgiks on tutvustada ja tunnustada meie ettevõtjate tooteid.
Põhja-Eesti kohaliku toidu märgis on projektis osalevate partnerite tegevuspiirkondade ettevõtjate ja tarbijate hulgas tuntud ja usaldatud.
Piirkonna kohaliku toidu ja toiduga seotud ettevõtted on Eestis nähtavad ja eristuvad läbi Põhja-Eesti kohaliku toidumärgise.
Piirkonnas tegutsevad kokad ja toitlustusasutused on teadlikud Põhja-Eesti kohaliku toidu ettevõtjatest ja nende toodetest, teenustest.

Partnerid:

Koostööprojekti partnerid on Arenduskoda MTÜ (juhtpartner), MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ PAIK, MTÜ Partnerid ja MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu.

Projekti jooksvaid tegevusi kajastatakse kodulehel: www.kohaliktoit.arenduskoda.ee 

Tegevused:

Projekti juhtkomisjoni koosolek toimub 10. augustil 2020. a algusega kell 10.30 Ajaveskis.

 • Kohaliku toidu- ja joogimeene konkurss ootab sügiseks kohalikelt ettevõtjatelt piirkonnale iseloomulikke kvaliteetseid ja häid tooteid. Osalevaid tooteid on plaanis igal moel esile tõsta: kasutada neid maakondade ettevõtjate sündmustel, organisatsioonide meenetena ja tutvustada oma kanalites. Loe edasi PEKT kodulehelt.

Projekti juhtkomisjoni koosolek toimub 12. märtsil 2020. a algusega kell 11 Tapal Arenduskojas.

Koostööprojekti “Põhja-Eesti kohalik toit tuntuks” koostööleping (sõlmitud 11. detsembril 2019)


KOOSTÖÖPROJEKT “MITMEKESISE SÄÄSTVA TURISMI ETTEVÕTLUSE ÜHISARENDAMINE” („Multifunctional sustainable tourism entrepreneurship joint development“)

 

Periood: 3 aastat:  2020 – 26. septembrini 2022

Eesmärk: Üldeesmärk on säästva turismi (sh kohalik toit) jätkusuutlik ühisarendamine ning maaettevõtjate ja koostööpiirkondade võrgustumine.
Alameesmärgid:
-kohalike ettevõtjate võrgustamine turismi- ja koostöökogemuste vahetamiseks ja rahvusvaheliste kontaktide loomiseks
-säästva turismi teenuste ühisarendamine naaberriikide piirkondade koostöös

Partnerid:

Partneriteks on Eestist Arenduskoda (juhtpartner), Rohelise Jõemaa Koostöökogu ja Põhja-Harju Koostöökogu. Projekti on kaasatud Leedust Association Lamatos Zeme, Aukstaitijos rahvuspargi piirkond, Lätist Cesis District Rural Partnership, Riga District Rural Development Association ja Liepaja District Partnership ning Lõuna-Rootsi Skane piirkonna LEADER tegevusgrupid.  Koostööleping sõlmiti 14. juunil 2019 Leedus.

Periood ja peamised tegevused:

Projekt kestab 3 aastat:  2020 – 26. septembrini 2022

Projekti lühitutvustus ja kalender.

Projekti kolme aasta jooksul teostatakse 9 rahvusvahelist tegevust. Nendeks on 3-päevased praktiliste töötubade ja koostöö aruteludega täiendatud õppereisid projekti partnerpiirkondadesse ning temaatiliselt süvitsi minevad töötoad. Olulist kohta projektis omavad ka projekti kohalikud tegevused: erinevad õppereisid ning arendusseminarid, ühisturundust ja piirkondlike tootemärgiste võrgustikke tutvustavad ja toetavad tegevused (Arenduskoja tegevuspiirkonnas EUROPARC märgisega piirkonnana tegutsemise toetamiseks ja Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise võrgustiku arendamiseks) ja koostööpiirkondade ühisturundust toetavad tegevused.

 • Rahvusvahelise LEADER koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine 2019–2022” raames toimub 18. veebruaril 2020 Moe mõisas Põhja-Eesti kohaliku toidu märgise ettevõtjate ja toitlustusteenuse pakkujate koostööseminar. Seminari kava
 • Projekti avaüritus toimus 2.-6. märtsil 2020. a Leedus. Programm_02-06.03.2020
 • Õppepäev Lahemaa Rahvuspargis 27. mai 2020 Päevakava
 • Koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine” raames toimus loodusturismi teemaline  Lätti, Gauja Rahvusparki. Programm_29.06-03.07.2020
 • Koostööprojekti siseriiklik  õppereis Lahemaa piirkonnas Lahemaa programm 25-26.08.2021
 • Koostööprojekti siseriiklik  õppereis Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas PHKK piirkonna programm 14-15.09.2021
 • Koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine” raames toimus loodusturismi teemaline Leetu Žemaitijas Rahvusparki ja Rusne piirkonda. Leedu õppereisi programm 26.09-02.10.2021
 • Koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine” tegevuste raames toimub õppereis Sloveeniasse 17.-23.05.2022. Programm on leitav siit
 • Koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine” lõpuüritus toimub 7.- 09.06.2022 Rohelise Jõemaa Koostöökogu piirkonnas. Programmiga saab tutvuda SIIN.
 • Koostööprojekti “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine” tegevuste raames toimub 17.09.2022 PHKK liikmetele õppereis  Rae valda. Päevakava on SIIN.

ÜHISPROJEKT “LEADER LIIGUB RAE, VIIMSI JA JÕELÄHTME VALLAS”

Periood: 2018 III kvartal – 2020 III kvartal

Eesmärk: Põhja-Harju Koostöökogu ja 7 projekti partnerit on omavahelise lepingulise kokkuleppega võtnud eesmärgiks teha koostööd spordi ja aktiivse vaba aja veetmise valdkonnas. Nimetatud valdkondade tegevuste mõju ületab valdade piire ning ühine arendamine aitab kaasa sündmuste korraldamise ja kompententside arengule Harjumaal. Ühisprojekti Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas eesmärgid on järgmised:
1. Populariseerida ja tutvustada kolme valla erinevaid võimalusi liikumisharrastuste tegemiseks
2. Suunata inimesed liikuma Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna siseselt
3. Ürituste kaudu tutvustada Põhja-Harju Koostöökogu tegevust

Partnerid: 

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Viimsi Vallavalitsus, MTÜ Viimsi Sport, Rae Vallavalitsus, Lasteaed Võsuke, Jõelähtme Vallavalitus, MTÜ Seiklushimu, MTÜ Jõelähtme matka-ja rattaklubi

Periood ja peamised tegevused:

2018 III kvartal – 2020 III kvartal

8 spordisündmust 3 valla territooriumil, ühiskaardi koostamine veebis ja äpis.
Vaata meie uut kaarti Jõelähtme, Rae ja Viimsis sportlik vaba aeg https://lingid.ee/hGjy2 

Põhja-Harju Koostöökogu ühisprojekti “Leader liigub läbi Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla” raames toimus sügisene discgolfi turniir.

Viimsi, Kurna ja Liipa talu radadel osales kokku 122 võistlejat kolmes kategoorias. Tulemused on siin: tulemused
Täname osalejaid, kes tegid võistlusest korraliku võistluse ning korraldusmeeskonda, kes lõid mõnusa turniiri meeleolu ja muidugi toetajaid toredate kingituste eest!
25.oktoobril toimus viimane etapp Liipa talu rajal ning turniiri pidulik lõpetamine, kus loositi 81 osaleja (osalesid vähemalt kahel etapil) vahel välja uhke elektritõuks – loosiõnn naeratas seekord Kristjan Minnile!
Võistluse tingimused ja programm: Juhend
Kohtume taas 2021

Uus võistlussari on sündinud ja taas tuleb LEADER LENNUTAB 2021 DISCGOLFI TURNIIR JÕELÄHTME, RAE JA VIIMSI VALLAS
Turniiri eesmärk on pakkuda sportliku vabaaja veetmise võimalusi PHKK piirkonnas ning kaasata nii harrastajaid kui ka edasijõdnuid, mehi ja naisi. Läbi võistlusturniiri tutvustame Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla discgolfi radasid, et kodukandi spordirajatistele rohkem kasutajaid tuua. Turniiri korraldamine on aluse pannud kolme valla spordiinimeste koostööle ja loodame, et see ei rauge – saadud kogemused toidavad uusi ideid!
Võistluse tingimused ja programm: Juhend ja kava 2021
Kevadine discgolfi turniir toimub taas Viimsi, Kurna ja Liipa talu radadel. Võistlus toimub kolmes kategoorias. Tulemused on siin: Nimekiri tulemustega
Vaata pilte siin
Fb sündmus


LEADER Transnational Cooperation Project
FinEst Countryside –  Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region

Periood: 02.10.17-31.05.2020

Üldeesmärk:

 Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja elavdamine Balti mere regioonis.

Rahvusvahelise koostööprojekti partnerid:

FinEst Countryside – Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region(FinEst maapiirkond – Balti mere regiooni kättesaadavam ranniku ja külaturism) rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartner ja tegevuste koordinaator Soomes on Varsin Hyvä tegevusgrupp. Eestis toimuvate tegevuste koordinaator on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja projekti partner on Nelja Valla Kogu.

Rahvusvahelise koostööprojekti periood ja põhitegevused:

Projekt tugevdab avatud töötubade ja ühistegevuste kaudu kohalike külade, organisatsioonide ja tegevusgruppide turismisihtkohaalaseid teadmisi ning edastab praktilisi oskusi. Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldumine kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise näol.


KOOSTÖÖPROJEKT “PEALINNAST PIIRILINNA”

Periood: mai 2019 – 2020

Eesmärk: Arendada ühiselt Tallinna ja Narva vahel tegutsevate turismiettevõtete koostöövõrgustikku, ühisturundust ja korraldada koolitusi koostööprojekti “Pealinnast piirilinna“ raames. Projekti lõpp-eesmärk on muuta põhjarannik turismihitiks.

Partnerid:

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing.

Periood ja peamised tegevused:

Projekt „Pealinnast piirilinna“ kestab 2020. aastani, kogumaksumus on 129 000 eurot. Kavas on koolitusprogrammid koos õppe- ja kontaktreisidega, ühise fotopanga loomine ja visuaalkuvandi arendamine, ühisturundus ja üritused, trükiste „Pealinnas piirilinna“ koostamine ja väljaandmine.

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” 2019. aasta tähtsündmuseks saab 18.-19. mail toimuv “Elamused pealinnast piirilinna”. Elamuste teljeks saab olema vana postimaantee ehk siis praegusest Tallinn-Narva maanteest mere poole kui ka sellega piirnev lõunapoole jääv ala. Meie ühiseks sooviks on lasta inimestel kogeda erinevaid elamusi, maitseid, kunsti, käsitööd, kultuuri, seiklusi, matku jne. Teadu pärast kevad meelitab inimesi loodusesse ja uusi paiku avastama ning seetõttu valisime suursündmuse ajaks maikuu kui suur turismihooaeg pole veel peale hakanud. Üritust tutvustame ka Tallinnas veebruari algul toimuval turismimessil.

18-19.mai 2019 ürituse ja 2020 suve turunduskampaania kohta saab infot veebilehelt “Pealinnast piirilinna”
ja rändurile on nüüd abiks veebi- ja Navicup äpikaart Pealinnast Piirilinna https://navicup.com/event/pealinnast-piirilinna/

Tutvu ka reklaamklipiga!


KOOSTÖÖPROJEKT “HARJU LEADER TEGEVUSGRUPPIDE ÜHISTEGEVUSED”

Periood: 2017-2019

Eesmärk: Kogemuste vahetamine ja inspireerimine: külastatakse temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism, kohalikud toidutootjad jms). Lisaks pööratakse tähelepanu omavahelisele sünergia tekitamisele. Tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitsus kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.

Projekti tegevused: Korraldatakse ühe kuni kolme päevased inspiratsiooniväljasõidud (projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole.

Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse.

Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused (kolme sektori koostöö).
Märksõnad: inspireerimine, sünergia, kogemuste ja oskusteabe vahetamine. Kolme sektori koostöö süvendamine. Kontaktide loomine. Leader lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.

Tulemus: Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes turundustegevustes, et tutvustada ühiselt tegevusi Harjumaal.

Projekti partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökogu.

PHKK piirkonna tegevusi tutvustav video


ÜHISPROJEKT RÄNDRESTORANIDE PÄEV “LENDKALA”

Periood: 2016-2018

Eesmärk: Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine, eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisuguste ning mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine kogukonna tasandile. Loe täpsemalt siit


LEPS

Periood: 2011-2014

Eesmärk: Nelja riigi (Leedu, Eesti, Poola, Slovakkia) ühine koostööprojekt, eesmärgiga arendada piirkonna turismi läbi ühise kodulehe, kus tutvustatakse projektipartnerite piirkondades olevaid matkaradasid ning luua kultuurikontakte)


ÕPPEREIS LEPS PROJEKTI PARTNERITE JUURDE NING KAASAMISÜRITUSED

Tegevuspiirkonna organisatsioonide kaasamine piirkonna tutvustamisel (2014) – Põhja-Harju koostöökogu korraldab 2014 laiendatud koosseisus õppereisi oma piirkonna inimeste tõhusama kaasamise eesmärgil. Samuti toimub rida valdkondlikke kaasamisüritusi  koostöö arendamise eesmärgil)
Loe edasi…


TURISMIALANE KOOSTÖÖVÕRGUSTIK PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU PIIRKONNAS (2014)

Oma piirkonna parema tutvustamise eesmärgil toimuvad mõttetalgud ja seminarid turundusteemadel ning trükitakse infomaterjalid
Loe edasi…


KOOSTÖÖPROJEKT  PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU JA NELJA VALLA KOGU PIIRKONDADE TURUNDAMINE KÜLASTUS- JA VÄLJASÕIDUSIHTKOHTADENA (2013-2014)

Naaber tegevusgrupiga Nelja Valla Kogu osalesime käsitöö- ja  turismimessil Helsingis Mardilaat 2013, korraldasime koostööd ja viisime oma turismiettevõtjad Tourestile 2014).
Loe edasi…


VIIMSI SÜGISRULL
29.09.2019 toimub Viimsi Tädu terviserajal ja Randvere kergliiklusteel Sügisrull

Võistlust toetab Põhja-Harju Koostöökogu http://leaderph.eu

Võistluse info ja fotod: www.viimsisport.ee    
info@viimsisport.ee või telefonil: 5012 517 Siiri Visnapuu


VIIMSI TREPIJOOKS.
Viimsi järjekorras juba kolmas Trepijooks toimub laupäeval 25.mail.2019. Võistlus on jõukohane kõigile ning stardid toimuvad eraldistartidena 30 sekundiliste vahedega. Võistlusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Toimumiskoht: Põhjakonna trepp Viimsis

Ajakava:
09:30 – 11:00 stardinumbrite väljastamine
10:00 – 10:30 laste- ja noorte viitstardid 30 sek vahedega
10:45 – 11:00 laste ja noorte autasustamine
11:00 – 11:30 täiskasvanute viitstardid 30 sek vahedega
11:45 – 12:00 täiskasvanute autasustmine

OSALEMINE ON KÕIGILE TASUTA JA REGISTREERIMINE ON NÜÜD AVATUD:
https://forms.gle/9QSSsXsEuJQ3b3dz5

Võistlust toetab Põhja-Harju Koostöökogu http://leaderph.eu

Võistluse kohta saab vajadusel täpsemat infot: www.viimsisport.ee
info@viimsisport.ee või telefonil: 5012 517 Siiri Visnapuu


JÜRILOPPET ORIENTEERUMINE
 Toimumiskoht: Jüri alevik, start Lasteaed Võsuke eest(Laste 5, Jüri).

Laupäeval 04.mail 2019 kell 10:00 algab Jüri alevikus Lasteaed Võsukese eest  Jüriloppet orienteerumisvõistlus. Info ja regristreerimine: sport@v6suke.edu.ee


MURDMASUUSA MÄESPRINT.
Toimumiskoht: Vimka – Viimsi mäepark, Randvere tee 30, Viimsi.

Pühapäeval 03. veebruaril 2019 leiab Vimkal aset Viimsi I murdmaasuusa mäkketõusuvõistlus!

Võistlus on jõukohane kõigile ning stardid toimuvad eraldistartidena 30 sekundiliste vahedega. Sõidetakse märgistatud rajal mäest üles, raja pikkuseks on u 1 km.
Võistlusel osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Ajakava:
09:30 – 10:00 stardinumbrite väljastamine
10:00 – 11:00 viitstardid 30 sek vahedega
11:30 – 12:00 autasustamine

OSALEMINE ON KÕIGILE TASUTA JA REGISTREERIMINE ON NÜÜD AVATUD: https://goo.gl/forms/Um9g7F3rqECvreuA2

Vaata kutset ja rajaskeemi: Programm 03.02.19

Võistluse kohta saab vajadusel täpsemat infot: info@viimsisport.com või telefonil: 5012 517 Siiri Visnapuu

Mäesprinti toetavad:

Toetajad
Toetajad

Pirita jõe avastusretk
Ootame 10. augustil algusega kell 14.30 toimuvale rafti- ja kanuuretkele vähemalt 100 veespordi-ja matkasõpra, et  ühiselt liikuda mööda Pirita jõe vee-teed ja tähistada Eesti Vabariigi juubeliaastat ning Põhja-Harju Koostöökogu 10. aastapäeva. 

PROGRAMM 10.08.2018:

14.30  Kogunemine ja registreerumine Vaskjala veehoidla ujula parklas (hilisem finišipaik)

14.45 Bussid väljuvad stardipaika ehk  kanuude ja raftide vettelaskmispaika (Jüri-Vaida maantee sillakoht). Bussides jagatakse juhiseid matkaks.

15.30 Avatud start

16.30 – 18.30  Veskitaguse peatuspaik – läbitud on 2,2 km ja ametlik pikem maabusmisluba on antud kõigile peremees Meelise poolt. Toimub retke ametlik avamine ja lõpetamine  ühe korraga. Põhja-Harju Koostöökogu  pakub oma külalistele 10.aastapäeva puhul  süüa, juua ja sünnipäeva torti. Mõned toimuvad tegevused jäävad ka üllatuseks!

18.30 – 20.00 Jätkub jõematka pikem osa  6,3 km  Vaskjala veehoidla ujula parkla suunas. Lõpp kellaaeg on orienteeruv.

Oluline info:

 • Retke pikkus: 8,5 km
 • Retke marsruut:  Retk algab kell 14.30 Vaskjala veehoidla parklas(bussid viivad osalejad alguspunkti) ja lõppeb samas paigas
 • Stardipunkt on avatud kell 15.30-16.00
 • Matka orienteeruv lõpp on kell 20.00
 • Matka kestus kokku: 3h (olenevalt valitud tempost ja Veskitaguse peatuspunktis viibitud ajast)
 • Osalustasu: 10 eurot/kanuu; 5 eurot/koht raftis(raftides on 6-kohta).

Osavõtutasu sisaldab: kohta raftis või kanuud meeskonnale päästevestide ja instrueerimisega, lõunasööki ja jooki, väikest üllatust ja puhkepausi Veskitaguse külas,  transporti matka alguses.

Retkel osalemiseks on vajalik eel-registreeruda!

Regristreerumise tingimused:
Osavõtutasu on 10 eur kanuu eest (kanuus 2 inimest) või 5 eur rafti koha eest. Osavõtutasu kantakse üle  Põhja-Harju Koostöökogu kontole  EE 921010220086728011, hiljemalt  3.augustiks 2018. Ülekandel palun märkige selgitusse sõna  RETK_10.08.18_osaleja/te ees-ja  perekonnanimi.  Alles peale osavõtumaksu tasumist on kanuu või koht raftis registreeritud! Laekunud osavõtutasusid ei tagastata.

Osavõtutasu sisaldab: kohta raftis või kanuud meeskonnale päästevestide ja instrueerimisega, lõunasööki ja jooki, väikest üllatust ja puhkepausi  Veskitaguse külas,  transporti matka alguses.

Regristreerimine

Registreerimine avatud kuni kohtade täitumiseni (100 inimest) või kuni 8.augustini 2018. Saata info osalejate arvu ja nimedega e-mailile carmen@leaderph.eu.

Broneeri endale koht võimalikult varakult ja avastame koos Pirita jõge! 

Sündmust toetab: 

Toetajad:

            

Ühisprojekt “Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas”

Ühisprojekti partnerid on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja MTÜ Viimsi Sport, Viimsi Vallavalitsus, Lasteaed Võsuke, Rae Vallavalitsus, MTÜ Seiklushimu, MTÜ Jõelähtme matka-ja rattaklubi, Jõelähtme Vallavalitsus.

Põhja-Harju Koostöökogu ja 7 projekti partnerit on omavahelise kokkuleppega võtnud eesmärgiks teha koostööd spordi ja aktiivse vaba aja veetmise valdkonnas. Nimetatud valdkondade tegevuste mõju ületab valdade piire ning ühine arendamine aitab kaasa sündmuste korraldamise ja kompententside arengule Harjumaal. Ühisprojekti Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas eesmärgid on järgmised:
1. Populariseerida ja tutvustada kolme valla erinevaid võimalusi liikumisharrastuste
tegemiseks
2. Suunata inimesed liikuma Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna siseselt
3. Ürituste kaudu tutvustada Põhja-Harju Koostöökogu tegevust

Ühisprojekti tegevused ja ajakava

III kvartal 2018 Veespordipäev ehk Pirita jõe retk 10.08.2018. Korraldab MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu

IV kvartal 2018 Partnerite töökoosolek ja võrgustumine

I kvartal 2019  Viimsi terviserajad murdmaasuusavõistlus.  03.veebruar 2019 Murdmaasuusa mäkketõusuvõistlus Kell 10:00 Toimumiskoht: Vimka – Viimsi mäepark, Randvere tee 30, Viimsi. Korraldaja: Spordiklubi Viimsi Sport www.viimsisport.com

II kvartal 2019  4.mai 2019 Jüriloppet Orienteerumine;  25.mai 2019 Viimsi III Trepijooks

III kvartal 2019  19.07.2019 Jõelähtme Passion run asendus Viimsi Rull 2019; 28.09.2019 Jüriloppet Rae duatlon

IV kvartal 2019 Partnerite töökoosolek. Kokkuvõtted ja kogemused

I kvartal 2020 08.02.2020 Jüriloppet murdmaasuusatamine Jüri terviseradadel

II kvartal 2020 Jõelähtme rattamaraton

III kvartal 2020 Partnerite koosolek. Kokkuvõtted. 2020 Ühiskaardi koostamine ja trükkimine asendus Navicup mobiilirakenduse kaarti tegemisega