DOKUMENDID

  • Sotsiaalkaitseministri määruse „Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise
    tingimused ja kord määrus
  • Sotsiaalkaitseministri määruse „Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise
    tingimused ja kord seletuskiri

AVALIKKUSE TEAVITUS