harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

KOOSTÖÖKOGU DOKUMENDID

DOKUMENDID:

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu põhikiri

Põhja-Harju Koostöökogu dokumentide avalikustamise ja info jagamise kord

Põhja-Harju Koostöökogu Hankekord jõust. 01.09.2022

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia PHKK strateegia 2023-2027 kinnitatud 12.04.2023

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia phkk-strateegia-2015-2022_kinnitatud 24.03.22 (vana)

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia 24.03.22.    Kokkuvote_muudatustest_heakskiidetud_24.03.2022 (vana)

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia phkk-strateegia-2015-2022_kinnitatud 29.06.21 (vana)

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia 22.11.18.    Kokkuvote_muudatustest_heakskiidetud_22.11.18(vana)

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu Strateegia_2015-2020 (vana)

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2009-2015(Vana)

2023

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 12.12.2023  Lisa 1 osalejate nimekiri  Lisa 2 PHKK 2024 eelarve  Lisa 3 Hindamiskord

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 15.06.2023 Lisa 1 osalejate nimekiri Lisa 2 majandusaasta aruanne  Lisa 3 juhatuse valimise häältelugemise komisjoni protokoll

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 12.04.2023 Lisa 1 osalejate nimekiri  Lisa 2 strateegia ja lisad 1,2,3

2022

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 20.10.2022

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 16.06.2022

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 22.04.2022

PHKK Üldkoosolek: üldkoosoleku protokoll 24.03.2022 

Üldkoosoleku protokolli lisad: Lisa 1. Osalejate nimekiri   Lisa 2. Strateegia koostamise tegevuskava   Lisa 3. Hindamise töörühmad 2022   Lisa 4. PHKK strateegia 2015-2022_muudatusettepanek 2022 märts

2021

PHKK Üldkoosolek üldkoosoleku-protokoll-09.12.2021
PHKK Üldkoosolek phkk-uldkoosoleku-protokoll-29.06.2021LISA_3_phkk-strateegia-2015-2022    lisa-4_hindamiskriteeriumid
PHKK Üldkoosolek Protokoll 28.01.2021  lisa-3_PHKK Tegevuskava 2021 lisa-4_arukad-klad_esitlus  lisa-5_phkk-lisategevused-koostprojektis  lisa-6_muudetud-strateegia

2020

PHKK Üldkoosolek Protokoll 16.06,2020   
PHKK Üldkoosolek Protokoll 18.02.2020     Tegevuskava-2020_lisa-2    Koostöökokkulepe-2019-2022-Lisa 3

2019

PHKK Üldkoosolek protokoll-28.05.19
Lisa: Paremusjrjestused-2019-iv-voor
PHKK Üldkoosoleku protokoll 24.01.2019
Lisad: Lisa 2Lisa 4.

2018

PHKK Üldkoosoleku protokoll 27.09.2018
Lisad: Lisa_3
PHKK Üldkoosoleku protokoll 07.06.2018
PHKK Üldkoosoleku protokoll 04.04.2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012