LEADER-programmi järgmine taotlusvoor avaneb prognoositavalt 2023. aasta teises pooles
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

MEETME TUTVUSTUS

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.

Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka:

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt.

2022. aasta üleminekuperioodi taotlusvoor oli avatud 21.-28.02.2022

Meetmelehtedega saab tutvuda siin:


Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid
Meetmeleht_5meede_2022_COVID-19 mõjude vähendamine

Vanad:
Meetmeleht_1meede_2019 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht 4meede_2019 Koostööprojektid