LEADER-programmi järgmine taotlusvoor avaneb prognoositavalt 2023. aasta teises pooles
 • 00 päeva
 • 00 tundi
 • 00 minutit
 • 00 sekundit

TUTVUSTUS

Projekti elluviimine on protsessi lõppfaas – kõik saab alguse ideest ja selle kirjapanemisest. Paremini õnnestub lõpptulemus neil, kes teevad selle protsessi ise algusest lõpuni läbi ehkki just mõtete lahtikirjutamine ja taotlusvormide täitmine võib algul tunduda keerulisena. Saame olla teile abiks konsultatsioonide korras.

5. meetme „COVID-19 mõjude vähendamine“ taotlusvooru avanemine Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas

Meede 5 taotlusvoor on avatud 02.05.–09.05.2022 (voor sulgub kell 23.59)

 • Meede 5: COVID-19 mõjude vähendamine (meetmeleht)

 • Toetatavad valdkonnad: 1) Olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine; 4) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 5) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamisega.
  Toetusmäär: max 8000 eurot, min 2000 eurot. Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%; Mittetulundusühingud, sihtasutused kuni 90%.
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh PHKK

Tegevuste elluviimise aeg on üks aasta alates PRIA otsuse saamisest alates.

Taotluse esitamisel kohustuslikud lisadokumendid:

 1. PHKK projektikirjelduse vorm
 2. Nn pehmete tegevustega projekti puhul ühiste kavatsuste kokkuleppe PRIA vormil
 3. 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded
 4. 2019, 2020 ja 2021. aasta käibe kokkuvõtte kuude lõikes
 5. Nõuetekohaselt vormistatud hinnapakkumused

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 02.05.–09.05.2022. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 5748 3466 või  signe@leaderph.eu

——————————————————————————————-

Programmperioodi 2014-2022+ LEADER meetme info

Taotlusvoor 21.-28.02.2022

 • Meede 1: Kohaliku ettevõtluse arendamine (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Uute ja olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine.
  Toetusmäär: max 65 000 eurot; min 2 000 eurot
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid kuni 60%; Väikeettevõtted 20%

 • Meede 2: Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise, loomise, kujundamise ja/või juurutamisega 2) Ühiste sündmuste ja tegevuste korraldamine
  Toetusmäär:  max 20 000 eurot; min 2 000 eurot
  Toetuse saajad: MTÜ-d, SA-d ja omavalitsused kuni 90%; Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%.

 • Meede 3: Elukeskkonna väärtustamine (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 2) Avalikuks kasutuseks suunatud vaba aja taristu arendamine; 3) Piirkonna turvalisuse suurendamine.
  Toetusmäär: max 65 000 eurot; min 2000 eurot. Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60%; Mikroettevõjatele kuni 60%; Toetus kasumit mitte taotlevatele projektidele ning uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on kuni 90%.
  Toetuse saajad: Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd); Kohalikud omavalitsused; Mikroettevõtted.

 • Meede 5: COVID-19 mõjude vähendamine (meetmeleht)

 • Toetatavad valdkonnad: 1) Olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine; 4) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 5) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise.
  Toetusmäär: max 8000 eurot, min 2000 eurot. Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%; Mittetulundusühingud, sihtasutused kuni 90%.
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh PHKK

ALUSMATERJALID

ABIKS TAOTLEJALE E-PRIAS

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 21.–28.02.2022. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 5748 3466 või  signe@leaderph.euTaotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

 

01.02.2022 Kostivere mõisas toimunud infopäeva esitluse materjalid leiad SIIT.

Vanemate taotlusvoorude infopäevad:

Leader projektitaotluste infopäevade 2019 veebruari esitlus Viimsis, Raes ja Jõelähtmes (esitlus).

Leader projektitaotluste infopäevade 2018 veebruari esitlus Jõelähtmes, Viimsis ja Raes (esitlus). Taotlusvoor toimus aprill 2018

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 detsembri esitlus Raes, Viimsis ja Jõelähtmes (esitlus). Taotlusvoor toimus jaanuar 2017

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 märtsi esitlus Raes, Jõelähtmes ja Viimsis (esitlus). Taotlusvoor toimus 2016