5.meede "COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE" taotlusvoor on avatud 1-10.nov.2021
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

TUTVUSTUS

Projekti elluviimine on protsessi lõppfaas – kõik saab alguse ideest ja selle kirjapanemisest. Paremini õnnestub lõpptulemus neil, kes teevad selle protsessi ise algusest lõpuni läbi ehkki just mõtete lahtikirjutamine ja taotlusvormide täitmine võib algul tunduda keerulisena. Saame olla teile abiks konsultatsioonide korras.

Leader meede eesmärgiks on toetada kohalikku initsiatiivi, edendades külaelu kohaliku partnerluse ja koostöö kaudu EL ja Eesti riigi poolt pakutavate fondide kaasamisega.

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991.aastal ning on läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+.

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006.a.
Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kaudu jagas riik 10% arengukava eelarvest ehk 86,28 miljonit eurot. Perioodil 2014-2020 on eelarve 90 miljonit eurot (Leader strateegia ettevalmistamiseks 1,7 miljonit eurot, Leader meetme rakendamiseks 88,3 miljonit eurot).

Eestis tegutseb hetkel kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kes katavad 99,99 % maapiirkonnast. Tegevusgrupid korraldavad oma piirkonnas Leader meetme projektitoetuste taotluste vastuvõttu kohaliku arengu strateegia elluviimiseks.

 

Leader projektitaotluste infopäevade 2019 veebruari esitlus Viimsis, Raes ja Jõelähtmes.

2019-infopäevade esitlus.

 

Vanemate taotlusvoorude info:

Leader projektitaotluste infopäevade 2018 veebruari esitlus Jõelähtmes, Viimsis ja Raes. Vaata Leader infopäevade esitlust 2018(Taotlusvoor toimus 2018 Aprill).

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 detsembri esitlus Raes, Viimsis ja Jõelähtmes. Vaata infopäevade esitlust_detsember_2016. (Taotlusvoor toimus 2017 Jaanuar).

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 märtsi esitlus Raes, Jõelähtmes ja Viimsis. Vaata infopäevade esitlust. (Taotlusvoor toimus 2016).