Taotlusvoor on avatud uues e-prias 9.04-16.04.2018. Voor sulgub kell 16.00!
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENDID

Määrus

UUS! Maaeluministeeriumis oli muutmisel määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.” Määruse muudatused jõustusid 2. novembril 2018.a. Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus.

UUS! Toimub üleminek uuele e-Pria süsteemile! Projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub edaspidi vaid elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas (taotluste vastuvõtmine uues e-PRIA-s algas 3.novembril 2017, taotlused, mis on esitatud enne 03.11.2017 menetletakse vanas e-PRIA-s). Uue iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmisega soovib PRIA pöörata tähelepanu eriti klientide rahulolu kasvatamisele, mis on üks peamistest eesmärkidest. Samuti soovitakse muuta taotluste menetlemine kiiremaks ning muuta suhtlus kliendi ja PRIA vahel paberivabaks.

 

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020

PHKK_strateegia_2015-2020(Muutmisel alates 27.9.18)

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.  Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 03.11.2017 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt –

Uus! Rakenduskava Meetmelehed_2018 (Kehtivad)

Rakenduskava 2017 meetmelehed (Kehtetu)

Rakenduskava 2016  meetmelehed (Kehtetu)

Sihtvaldkonna määramine

Taotlusvormid