LEADER-programmi järgmine taotlusvoor (kõik meetmed) on avatud 18.märts (kell 00.01) - 1.aprill 2024 (kell 23.59)
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENDID

UUE PERIOODI 2023-2027 MÄÄRUS

Regionaalministri määrus nr 29 (jõust. 31.05.2023) “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 rakendamine”  Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 6. peatükist Projektitoetus.

Määrus nr 29
Määrus nr 29 LISA
Määrus nr 29 SELETUSKIRI


PÕHJA-HARJU KOOSTÖÖKOGU UUE PERIOODI 2023-2027 ÜHISSTRATEEGIA

Põhja-Harju Koostöökogu uue perioodi ühisstrateegia 2023-2027 võeti vastu üldkoosolekul 12.04.2023.

Üldkoosoleku otsus
Ühisstrateegia 2023-2027
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3


VANA PERIOOD
Määrus “Maaeluministri määruste muutmine seoses tähtaegade pikendamisega LEADERis”

Määrus hõlmab „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.3 „Kohaliku tegevusgrupi koostöömeetmete ettevalmistamine ja rakendamine“ raames antava LEADER-projektitoetuse ning allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames antava kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust.

RT: “Maaeluministri määruste muutmine seoses tähtaegade pikendamisega LEADERis”
Vastu võetud 21.03.2023 nr 16


Määrus nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”, tutvu siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus.

Määruse seletuskiri 2021

Määruse seletuskiri 2017

Määruse seletuskiri 2015

Projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia muudatused perioodiks 2015-2022 kinnitati 24.03.2022 üldkoosolekul Kinnitatud strateegia

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.  Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 02.11.2018 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega. Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid jm saab vaadata meetmelehtedelt.

Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid
Meetmeleht_5meede_2022_COVID-19 mõjude vähendamine

Taotlusvormid 2022
Laadi projektikirjelduse vorm alla siit:
Põhja-Harju Koostöökogu projektikirjelduse vorm (Word) 
Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe. Lae vorm alla SIIT.

 

Vanad meetmelehed:

Meetmeleht_1meede_2019_Kohaliku ettevõtluse arendamine (Kehtetu)
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus(Kehtetu)
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine(Kehtetu)
Meetmeleht_4meede_2019(Kehtetu)