JÄRGMINE TAOTLUSVOOR ON KAVANDATUD 2018. AASTAL
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENDID

Määrus

UUS! Leader meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise üldine kord on sätestatud maaeluministri määrusega nr 11 (23.10.2015).
Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus

Maaeluministri määrus nr.11  23.10.2015 

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020

PHKK_strateegia_2015-2020

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud uutel meetmelehtedel on nüüd välja toodud ka määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad. Samas on soovitav ikkagi jälgida ka Maaeluministri 23.10.2015 määrust nr 11, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt –

Rakenduskava 2017 meetmelehed

Rakenduskava 2016  meetmelehed

Sihtvaldkonna määramine

Taotlusvormid