Eelmine voor sulgus 04.04.2019 kell 16.00
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit
2019 taotluste esitamine on lõppenud!

DOKUMENDID

Määrus

UUS! Maaeluministeeriumis oli muutmisel määrus „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus.” Määruse muudatused jõustusid 18.mai 2020.a. Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus.

Projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia perioodiks 2015-2020

UUS! PHKK_strateegia_2015-2020_Hetkel Kehtiv

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.  Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 02.11.2018 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt –

Rakenduskava Meetmelehed 2019

Meetmeleht_1meede_2019_Kohaliku ettevõtluse arendamine

Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus

Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine

Meetmeleht_4meede_2019

Vanad meetmelehed:

Rakenduskava Meetmelehed_2018 (Kehtetu)

Rakenduskava 2017 meetmelehed (Kehtetu)

Rakenduskava 2016  meetmelehed (Kehtetu)

Sihtvaldkonna määramine

Taotlusvormid 2019