5.meede "COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE" taotlusvoor on avatud 1-10.nov.2021
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENDID

Määrus

Maaeluministeeriumis kinnitati määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudatus, mis avab tee ülemineku perioodi kasutamiseks aastatel 2021-2022. Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus.

Projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia muudatused perioodiks 2015-2022 kinnitati 29.06.2021 üldkoosolekul Kinnitatud strateegia

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.  Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 02.11.2018 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega. Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid jm saab vaadata meetmelehtedelt.

1-10.11.2021 on avatud COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE Meede 5
Meetme rakendamise eemärk:
1) Piirkonnas on vähendatud COVID-19 põhjustatud negatiivseid mõjusid kohaliku ettevõtja ja teenuste pakkuja tegevusele ning kaasa aidatud COVID-19 põhjustatud kriisi mõjuga toime tulemisele.
2) Ettevõtjad ja teenuste pakkujad on jätkusuutlikud.

2022.aasta algul avanevad uued meetmed (taotlusvooru aeg pole veel kinnitatud):

Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid

Vanad meetmelehed:

Meetmeleht_1meede_2019_Kohaliku ettevõtluse arendamine (Kehtetu)
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus(Kehtetu)
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine(Kehtetu)
Meetmeleht_4meede_2019(Kehtetu)

sihtvaldkonna-maaramine
Taotlusvormid 2021
UUS! Laadi projekti kirjeldus alla siit:
Projektikirjeldus_projektikirjeldus_2021_covid (Word)