JÄRGMINE TAOTLUSVOOR ON KAVANDATUD 2018. AASTAL
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

MEETME TUTVUSTUS

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud uutel meetmelehtedel on nüüd välja toodud ka määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad. Samas on soovitav ikkagi jälgida ka Maaeluministri 23.10.2015 määrust nr 11, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt –

Rakenduskava 2017 meetmelehed

Rakenduskava 2016 meetmelehed