5.meede "COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE" taotlusvoor on avatud 1-10.nov.2021
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

MEETME TUTVUSTUS

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad. Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 03.11.2017 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt.

Aastal 2021 on avatud erakorraline meede  COVID-19 mõjude vähendamiseks.

Seoses COVID-19 põhjustatud olukorraga kohanemiseks on võimalus kasutada taastusfondi rahasid ülemineku perioodil 2021-2022. Selleks on lisatud strateegia meetmetele täiendav meede – COVID-19 mõjude vähendamine. Meetme rakendamisega soovitakse kriisi tõttu kannatada saanud sektorite majanduslikku ja sotsiaalse arengu edendamist piirkonnas ning kaasa aitama majanduse vastupanuvõimelisele, kestlikule ja digitaalsele taastumisele. Toetatavad tegevused ja indikaatorid on välja toodud meetmelehel: Meede 5

2022.aastal avanevad uued meetme (taotlusvooru ei ole veel välja kuulutatud) – meetmelehtedega saab tutvuda siin:
Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid

Vanad:
Meetmeleht_1meede_2019 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht 4meede_2019 Koostööprojektid