5.meede "COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE" taotlusvoor on avatud 1-10.nov.2021
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENTIDE ESITAMINE

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi uue PRIA e-keskkonna (uus E-PRIA alates 03.11.2017.).
Uus e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille vahendusel saavad kliendid esitada PRIA-le dokumente ja tutvuda enda andmetega PRIA registrites interneti teel. Uus E-PRIA portaal asub aadressil uus e-Pria.

Juhend: Video Leader projektitaotluse esitamine uues e-Prias(alates 3.11.17).

NB! Kui esitasite oma projekti vanas e-prias siis toimub teie kuludokumentide esitamine ka vanas e-prias.

e-PRIA tehniline tugi : 737 7677

5.meetme COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE taotlusvooru ja hindamise ajakava: 

pria-uus

MEETMETE KONSULTATSIOONID KONTORIS

Konsultatsioonid
Koostöökogu kontoris, eelregistreerimine vajalik
5201189 margit@leaderph.eu

AVATUD 5 MEEDE 1.nov-10.nov 2021 (Voor sulgub kell 23.59)

Taotlused esitatakse uues e-PRIA keskkonnas PHKK-le

11.nov-30.nov 2021 TEHNILINE KONTROLL

Esitatud taotluste tehniline kontroll

1-20.dets 2021 HINDAMINE

Hindamise töörühm analüüsib ja hindab saabunud taotlusi

Hiljemalt 22.dets 2021 toimub hindamise-lõppistung, määratakse hinnatud projektide pingerida

JUHATUS KINNITAB PAREMUSJÄRJESTUSE

Juhatuse detsembrikuu koosolekul kinnitatakse projektide paremusjärjestus

DETSEMBER 2021

PHKK esitab kõik taotlused PRIA-sse

MÄRTS 2022

Võib alustada abikõlbulike tegevustega (sõltub PRIA otsuse jõustumisest)