JÄRGMINE TAOTLUSVOOR ON KAVANDATUD 2018. AASTAL
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENTIDE ESITAMINE

Projektitoetuse taotlust koos kõikide lisadokumentidega saab esitada AINULT elektrooniliselt läbi uue PRIA e-keskkonna (uus E-PRIA alates 03.11.2017.).
Uus e-PRIA on PRIA kliendiportaal, mille vahendusel saavad kliendid esitada PRIA-le dokumente ja tutvuda enda andmetega PRIA registrites interneti teel. Uus E-PRIA portaal asub aadressil uus epria.

Juhend: Video Leader projektitaotluse esitamine uues e-Prias(alates 3.11.17).

 

NB! Kui esitasite oma projekti vanas e-prias siis toimub teie kuludokumentide esitamine ka vanas e-prias.

e-PRIA tehniline tugi : 737 7677

II Taotlusvooru ja hindamise ajakava:

pria-uus

MEETMETE INFOPÄEVAD NING KONSULTATSIOONID KONTORIS

Rae vallas

Rae Kultuurikeskuses
13.12.2016 kell 14:30-17:30

Viimsi vallas

Viimsi Lavendel SPAs
14.12.2016 kell 10:00-13:00

Jõelähtme vallas

Kostivere Kultuurimõisas
15.12.2016 kell 14:00-17:00

Konsultatsioonid
Koostöökogu kontoris

AVATUD TAOTLUSVOOR 23.01-30.01.2017

Taotlused esitatakse e-PRIA keskkonnas PHKK-le

31.01.17-20.02.17 TEHNILINE KONTROLL

Esitatud taotluste tehniline kontroll

Esitatud äriplaanide hindamine

21.02.17-10.03.17 HINDAMINE

Hindamise töörühmad analüüsivad ja hindavad saabunud taotlusi

10.03.17 toimub hindamise-lõppistung, määratakse hinnatud projektide pingerida

13.03.2017 JUHATUSE KOOSOLEK, 16.03.2017 ÜLDKOOSOLEK

Üldkoosolek kinnitab projektide paremusjärjestuse

17.03.2017

PHKK esitab kõik taotlused PRIA-sse

18 MÄRTS 2017

Võib alustada abikõlbulike tegevustega