Ühisprojektid

ÜHISPROJEKTID

Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond

Projekti eesmärk: Sidus ja aktiivne Viimsi kogukond – et kaasata inimesi oma vaba aega väljaspool koduseinu veetma, korraldatakse kultuurseid koosolemise üritusi. Üritusi, mis sidustab elanikke oma kodupaiga kultuurilooga kaugemast ja lähemast minevikust ning annab võimaluse praktiseerida avaliku ruumi väärikat ühiskasutamist. Viimsi Laidoneri pargi miljöö loob korrastatud avaliku ruumina tausta väärikale ja meeldivale isamaameelsele koosolemisele.

Projekti partnerid: MTÜ Viimsi Lumepark ja Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon MTÜ

Projekti peamised tegevused:

 • Vabaõhu kogukonna kultuuriõhtute avaüritus Lubja laululaval (juuli 2022)
 • Isamaaline piknikupäev Viimsi mõisa pargis (august 2022)
 • Viimsi Aasta Naine 2022 üritus (märts-august 2022)
 • Viimsi Aasta Naine 2022 üritus (märts-august 2023)
 • Viimsi kogukonna jaanik Lubja mäel (juuni 2023)

SA Rannarahva Muuseum „Lambast kindani“

Projekti eesmärk: Kogukondades on käsitööoskustega koostööhuvilised inimesed, kes panustavad omakorda oma oskusi erinevate organisatsioonide kaasabil käsitööoskuste edasiandmisel ja propageerimisel. Koolituse saanud inimesed aitavad kohalikel organisatsioonidel tutvustada käsitööd, õpetada noori, propageerida kohalikku lambavilla. Samuti on väljakujunenud võrgustik, kes neid oskusi soovib arendada erinevate organisatsioonide ja kogukondade vahel.

Projekti tulemusel on tõusnud inimeste teadlikkus kohalikust lambavillast, selle väärtustest ja võimalustest neid väärtusi rakendada. Samuti kohalike organisatsioonide oskus ja võimekus vastavaid tegevusi edasi arendada turismisektorisse.

Projekti partnerid: SA Rannarahva Muuseum ja MTÜ Kostivere Selts

Projekti peamised tegevused:

 • Villakäsitöö koolitused 8tk, vokkide ja trummelkraasi ost, infomaterjalide valmistamine (mai-juuli 2022)
 • Villakäsitöö koolitused, Õppereis Gotlandile (august-oktoober 2022)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (november 2022-jaanuar 2023)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (veebruar-aprill 2023)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (mai-juuli 2023)

Viimsi Hoovimängud

Projekti eesmärk: Projekt tutvustab vanu hoovimängude traditsioone ning aitab taastada vanu traditsioone. Kogukonna ühendamine ja aktiivsete tegevuste propageerimine välitingimustes. Erinevate põlvkondade omavahelise suhtlemise elavdamine ja parendamine. Elanike üldise füüsilise ja vaimse tervesse parendamine.

Projekti partnerid: Pärnamäe Külaselts MTÜ ja Viimsi Vallavalitsus

Projekti tegevused:

 • Viimsi Hoovimängud avaüritus (5. juuni 2022)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Pärnamäe külas (august 2022)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Randvere külas (oktoober 2022)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Viimsi alevikus (jaanuar 2023)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Haabneeme alevikus (märts 2023)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Lubja külas (juuni 2023)

Discgolfi võistlussari „Leader lennutab“

Projekti eesmärk: Ühendada läbi discgolfi Viimsi, Rae ja Jõelähtme valla elanikevahelist suhtlust ja läbikäimist. Samuti propageerida igas vallas asuvat discgolfirada, tutvustada seda nii elanikele kui naabervaldade külalistele.

Projekti partnerid: MTÜ Overstable ja MTÜ Eesti Spordikohtunike Assotsiatsioon „Kohtunik24“

Projekti tegevused:

 • Projekti ettevalmistus, eelarve koostamine, pakkumiste võtmine, töörühma koosolek. Võistlusjuhendite koostamine, turundustegevuste läbiviimine (aprill 2022)
 • Võistluste läbiviimine, tulemuste avaldamine (aprill-juuni 2022)
 • Kokkuvõtete tegemine, aruannete esitamine (juuli-august 2022)
 • Videomaterjali valmimine, statistiline analüüs, töörühma koosolek (oktoober-detsember 2022)
 • Tagasiside analüüsi kokkuvõte, presentatsioon. Uue võistlushooaja planeerimine. (jaanuar-veebruar 2023)

Kohaliku pärandi teadlik hoidmine ja arendamine ”2019-2021

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Jõelähtme kihelkonna algupäraste ja traditsiooniliste töövõtete püsimajäämine, uute kaasaegsete töövõtete omandamine, kohalike materjalide kasutamine ning innovaatiliste töövahendite kasutamine traditsioonilise hõnguga esemete valmistamisel. Projekt on jätkuprojektiks meie eelmisele “Eesti Vabariik 100 – Jõelähtme kihelkond elagu!”, mille viisime edukalt lõpuni 2018.aastal.
Projekti partnerid: Jõelähtme rahvarõivaste selts (juhtpartner), Kostivere Selts, Koila Külaselts ja MTÜ Oliivimari
Projekti peamised tegevused (päevakavades on tegelikult toimumise aeg):
1. Voki ja trummelkraasi soetamine Juuli-august 2019
2. Graafikalaua ja programmi soetamine Juuli-august 2019
3. Kangakudumise tehnoloogiad – kursus 6-9.sept 2019 Kursus Kangakudumise tehnoloogiad. Päevakava
4. Vokiga ketramise kursus edasijõudnutele Oktoober 2019 Päevakava
5. Siiditrüki kursus Detsember 2019 Päevakava
6. Tootearendus, 0-jäägi tehnoloogia, moejoonise kursus Jaanuar-märts 2020 Päevakava
7. Tootefoto ja näitusefoto kursus Aprill-juuni 2020
8. Käsitööliste kogemusreis Islandile Juuli 2020
9. Lennupiletid Islandile Juuli 2020
10. Keraamika tootearenduse, arheoloogiliste mustrite ja pärandi kaasajastamise kursus August 2020
6-7.02.2021_vaseliste töötubade päevakavad
11. Portselani maalimise töötoad Mai 2020 4 ja 25.08.2020_portselanmaali päevakavad
12. Näitus kogutud inspiratsioonist Ajaveskis Juuni-august 2021

Jüri Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilaste liiklushariduse suurendamine ja ühiste kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on õpetada ja täiendada noorte jalgrattaga sõitmise oskuseid, korraldades selleks teooriaõpet, praktilisi lisatunde ning kutsemeisterlikkuse võistlusi.
Projekti partnerid: SA Viimsi Keskkooli Fond
Projekti peamised tegevused: Projekt koosneb kolmel aastal kolmest etapist:
projekti raames antakse kolmel aastal Jüri Gümnaasiumi 3.klassidele (kolmel aastal 15 paralleeli) ja Viimsi Keskkooli 4.klassidele (kolmel aastal 13 paralleeli) jalgratturi eksami tegemiseks vajalikku teooriaõpet, praktilisi lisaõppe tunde ning korraldatakse kutsemeisterlikkuse võistlused.
2018. aasta teooriatunnid ja praktilised lisatunnid toimusid perioodil jaanuar 2018- mai 2018 Viimsi Keskkoolis teisipäeviti:

Klass Tund Ruum
4.c klass 1. tund A313
4.a klass 2. tund A305
4.b/s klass 3. tund A307
4.d klass 4. tund A315

2018. aasta teooriatunnid ja praktilised lisatunnid toimusid perioodil jaanuar 2018- mai 2018 Jüri Gümnaasiumis teisipäeviti:

Klass Tund Ruum
3.b ja 3.-4.v klassid 1. tund A260
3.c klass 1. tund Õ211
3.d klass 2. tund Õ209
3.e klass 2. tund A432
3.a klass 3. tund Õ212
3.g klass 3. tund Õ208

31.mail kell 9.00 toimub Jüri Gümnaasiumi staadionil jalgrattapäev, kus toimuvad kutsemeisterlikkuse võistlused.

MTÜ Eesti Ökokogukondade ühenduse ühisprojekt ” Eesti Kogukondade tarkus”

Projekti eesmärk: Projekti laiemaks eesmärgiks on kestliku eluviisi kujunemine piirkonnas. Konkreetsemaks eesmärgiks on kogukonna ühtekuuluvustunne, suurenenud koostöö ja aktiivsed võrgustikud. Heaks eeskujuks on kõikjal maailmas levivad ökokogukonnad, mille all mõistame nii maal kui linnas asuvaid traditsioonilisi või teadlikult asutatud kogukondi, mis liiguvad suurema sidususe ja säästlikkuse poole.
Projekti partnerid: MTÜ Eesti Eesti Ökokogukondade Ühendus, MTÜ Lilleoru, MTÜ Jägala-Linnamäe.
Projekti peamised tegevused:

II kvartal 2017 Projekti alustuskoosolek koos partneritega, 2017 a tegevuste detailne planeerimine
17-20.07.2017 GEN 2017 Rootsi õppereis

Põhja-Harju Koostöökogu ühisprojekt rändrestoranide päev “Lendkala”

Projekti eesmärk: Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine, eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisuguste- ning mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine kogukonna tasandile.
Projekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Love Happens OÜ, Rae vald, Jõelähtme vald, MTÜ Neeme Rannavalve Selts
Projekti peamised tegevused:
12.07.2015 Rändrestoranide festival “Lendkala”
Toimumiskoht: Viimsi Vabaõhumuuseum. Vaata pilte siit.
13.06.2016 “Lendkala” koolitus ja võrgustumispäev. Töökoosolek.
Toimuskoht: Prangli saar. Päevakava 13.06.16. Vaata pilte siit.
09.07.2016 Rändrestoranide festival  “Lendkala”.
Toimumiskoht: Rae vald, Peetri alevik, Peetri park. 09.07.2016 Lendkala festivali päevakava. Vaata pilte siit.
08.07.2017 Rändrestoranide festival “Lendkala” ja traditsiooniline Neeme Kaluritepäev
Toimumiskoht: Jõelähtme vald, Neeme küla, Neeme küla keskväljak.
08.07.17 Lendkala festival ja Neeme Kalurite päev programm. Vaata 2017 festivali pilte siit.

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni ühisprojekt “Isamaaline piknikupäev”

Projekti eesmärk: Kogukonna sidususe loomine, kultuuripärandi väärtustamine, vanade rahvalike laulude ja tantsude taaselustamine, piknikultuuri taastamine, uue kogukondliku traditsiooni algatamine, kohalike loovinimeste liitmine kogukonnaga, käsitöö propageerimine

Projekti partnerid: MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assostiatsioon, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus
Projekti peamised tegevused:
20.08.2016
 “Isamaaline piknikupäev.” Toimumiskoht: Viimsi mõisapark
Päevakava 20.08.16. 20.08.16 Isamaaline piknikupäev päevakava.

20.08.2017 “Isamaaline piknikupäev.” Toimumiskoht: Jõelähtme vald, Kostivere

Päevakava 20.08.2017 

Iru Ämma Klubi ühisprojekt “Iru ja Lubja muinasasumite tunnustus –  ja rahvasündmuste korraldamine aastatel 2016-2018″

Projekti eesmärk: Tõsta suurlinna lähedase Põhja- Eesti piirkonna elanike ja külaliste teadlikkust Eesti rahvaeepose ja muinaslugude kangelastest, korraldada tunnustussündmusi taidluskollektiivide kaasamisega, korraldada rahvamänge ja spordiüritusi hästi ettevalmistatud Iru ja Lubja külade puhkealadel.

Projekti partnerid: Iru Ämma Klubi MTÜ, MTÜ Lubja Külaselts
Projekti peamised tegevused:
27.08.16
Iru muinasasumi pärimusfestival. Toimumiskoht: Iru Ämma Klubi.
27.08.16 Iru muinasasumi pärimusfestivali päevakava.

27.05.2017 algusega kell 13.00 toimub Viimsi Rannarahvapiknik Lubja külas, Lubja tuletorni juures. Korraldavad: MTÜ Lubja Külaselts ja MTÜ Iru Ämma Klubi.

 Päevakava 27.05.17

26.08.2017 Iru muinasasumi pärimusfestival. Toimumiskoht: Iru Ämma Klubi Päevakava_Iru_parimusfestival_26.08.17

Jõelähtme Rahvarõivaste Selts “EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu!”

Projekti eesmärk:  Jõelähtme kihelkonna rahvarõivaste ning algupäraste ja traditsiooniliste töövõtete püsimajäämine, uute kaasaegsete töövõtete omandamine ning innovaatiliste töövahendite kasutamine traditsioonilise hõnguga esemete valmistamisel, ka vähe levinud töövõtete taaselustamine ning rahvarõiva- ja käsitööhuvilisteinimeste taseme tõstmine ja Kostivere Mõisa Näputöökambri arendamine, sellega väärtustades kohalikku pärandit ja traditsioone.

Projekti partnerid: Jõelähtme rahvarõivaste selts, Kostivere selts, Rootsi-Kallavere küla selts, SA Rannarahva Muuseum

Projekti peamised tegevused:
Kursuste sari “Lambast triibuseelikuni”, mille esimese etapi käigus toimuvad väljasõidud lambakasvatustallu ja angoorafarmi, kursused villa sorteerimisest, pesemisest ja kraasimisest, lõnga ketramisest ja korrutamisest voki ja kedervarrega, lõnga värvimisest looduslike ja keemiliste värvidega, kangastelgedel Jõelähtme triibuseeliku kanga kudumisest ja triibuseeliku õmblemisest.

08.10.2016 Väljasõit lambakasvatustallu ja angoorafarmi. Kursused villa sorteerimisest, pesemisest ja kraasimisest. Toimumiskoht: Kuusalu vald, Jõelähtme vald, vaata täpsemalt päevakavast. Päevakava-08-10-16.

09.10.2016 Kedervarre ja vokiga ketramise ja korrutamise kursus. Toimumiskoht: “Ajaveski”, Loo külas, Jõelähtme vald. Päevakava-09-10-16.

03.12.2016 Kanga – ja pakutrüki kursus. Toimumiskoht: Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere, Jõelähtme vald. Paevakava-03-12-16.

14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03.2017 Kursuste sari disainiks ja tootearenduseks”Kohalood”. Toimumiskoht: Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere, Jõelähtme vald. Paevakavad-kursuste-sari-14-01-11-03-2017.

15.01, 22.01, 17.02, 24.03.2017 Tikkimismasina koolitus. Toimumiskoht toodud päevakavades. Päevakavad 15.01_24.03.2017

18.02.2017 Kudumismasina kursus. Toimumiskoht: Kostivere lasteaed( Kostivere alevik, Jõelähtme vald).pevakava-18-19.02.2017

25.03.2017 Shibori kursus. Toimumiskoht:  Kostivere mõisa Näputöökambrisse (Kostivere alevik, Jõelähtme vald). Päevakava_25.03.2017

8-9.07.2017 Käsitööliste reis Tõstamaa käsitöökogukonnaga tutvumiseks. Päevakava_8-9.07.17-tstamaa

22 – 23.07.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” sünteetilise poevärviga lõnga värvimine ja triibuseelikute
värvikaardid. Kursus toimub Jõelähtme vallas Ajaveskis. Päevakava_22-23.07.17-snt-vrvid

5-6.08.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” loodusvärvidega värvimine ja värvikaardid. Kursus toimub
Jõelähtme vallas, Koila külas, Küti talus. Päevakava_5-6.08.2017-loodusvrvid

18.08.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” indigoga värvimine ja värvikaardid. Kursus toimub Jõelähtme
vallas, Loo külas, Ajaveskis. Päevakava_18.08.17-indigo

16-17.09.2017 Kudumismasina kursus II. pevakava_16_17.09.2017_kudumismasin2

24.09.2017 Kursus Hõbesavi. pevakava_24.09.17_h6besavi

15.10.2017 Toote disain ja 3D print. pevakava_15.10.2017_tootedisain_ja_3d_print

19.10.2017 Savi koolitus. Kursus toimub Jõelähtme vallas, Loo külas, Ajaveskis. Päevakava_savi_19.10.2017.

18-19.11.2017 Nahatöö kursus. Kursus toimub Viimsi vallas, Rannarahva Muuseumis. Päevakava_18_19.11.2017.

Jalgrattapäev 31.5.2018
jalgrattapev-105_valmisjalgrattapev-1-vjalgrattapev-038

Jalgrattapäev 31.5.2018

Jüri Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilaste liiklushariduse suurendamine ja ühiste kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine

Ühisprojekt Eesti Kogukondade Tarkus
dsc_0168gen2017-coffee-area

Ühisprojekt Eesti Kogukondade Tarkus

Iru ja Lubja muinasasumite festivalid
iru-festival-2017pil1753pil1759

Iru ja Lubja muinasasumite festivalid

Lendkala 2017
Lendkala 2017 festivali avamine12

Lendkala 2017

Lendkala 2017 festival ja Neeme kaluritepäev galerii

EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu
nr26nr25nr24

EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu