Ühisprojektid

ÜHISPROJEKTID

Covid-19 mõjude vähendamine – Viimsi valla seeniorid on isolatsioonist väljas

5. meede, VII taotlusvoor (22.-09.05.22)

Projekti eesmärgid: COVID-19 piirangute ja levikuga ühiskonnas on seeniorid jäänud isolatsiooni oma kodudesse. Suurenenud on stressitase, tahe suhelda ja liikuda regulaarselt. Kui selline olukord kestab pikka aega on inimeste tervis ja tervena elatud aastad ohtu seatud. Käesolev projekt lahendab selle olukorra. Toob seeniorid kodudest välja, tutvustab võimalusi aktiivset tervet elu elada ja tekitab inimese ümber võrgustiku, kes toetab jätkusuutlikku ja pidevat suhtlemist ja liikumist. Projekti abil on tekkinud võrgustik kogu Põhja-Harju Koostöökogu piires, levivad head praktikad ja koosloomega luuakse uusi toimivaid tugisüsteeme.
Lisaeesmärgid:
1. Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna eakad on võrgustunud ja omavahel jagatakse häid praktikaid ja tuge.
2. Viimsi valla eakad on kursis vallas pakutavatest heaolu toetavatest teenustest ja toetustest.
3. Taastatud on eakate suvepäeva traditsioon Viimsis.

Projekti partnerid: MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus ja Viimsi Hoolekandekeskus

Projekti peamised tegevused:
1. Velotrenažööri ja võimlemisvahendite soetamine, juuli 2022
2. Koosloome töötuba nr 1. Kogunevad projekti partnerite aktiivid, juuli 2022
3. Viimsi Seeniorite suvepäev infoseminari vormis, 5. august 2022
Põhja-Harju piirkonna seenioride võrgustumine ja selle käigus olulise info vahetamine, selleks korraldatakse Seenioride suvepäev Vabadus, infopäeva vormis, kus jagatakse Viimsi valla seenioridele mõeldud heaolu toetavat infot. Kaasatud on Viimsi valla sotsiaalosakonna töötajad, kes jagavad infot KOV -i poolt pakutavatest teenustest ja toetustest, Viimsi sotsiaalhoolekande keskuse töötajad, kes jagavad infot hoolekande keskuse poolt pakutavatest teenustest, Viimsi Huvikeskuse töötajad, kes jagavad infot huvikeskuse poolt pakutavatest teenustest, Viimsi Pensionäride Ühenduse aktiiv, kes kagab infot ühingu poolt pakutavast toest. Viimsi üleseks tegevuspiirkonna võrgustumiseks kaasatakse Üleeestiline Viimsi Pensionäride ühenduse juhatus, Jõelähtme ja Rae seenioride aktiivid, mille lisaeesmärgiks on ka kogemuste ja heade praktikate jagamine, kuidas vähendada COVID-19 mõjusid seenioride sihtrühmas ja saada seeniore isolatsioonist välja. Eakate isolatsioon on kõige suurem väljakutse tänases maailmas- isolatsioon tekitab depressiooni ja enneaegset vananemist. COVID-19 suurendas seda ning käesoleva projekti eesmärk on tuua inimesed uuesti kokku, omavahelist suhtlust aktiveerida ja pakkuda võimalusi terveks eluks.
4. Koosloome töötuba nr 2: partnerite aktiivile väljasõit Rae valda, oktoober 2022
5. Koosloome töötuba nr 3: partnerite aktiivile väljasõit Jõelähtme valda, mai 2023
6. Inspiratsiooni töötuba nr 1: vaimse tervise loeng, füüsilist tervist toetav praktika – kepikõnni koolitus, inspiratsiooni külaline, jaanuar 2023
7. Inspiratsiooni töötuba nr 2: vaimse tervise loeng, füüsilist tervist toetav praktika igapäevased tervistavad harjutused, inspiratsiooni külaline, veebruar 2023
8. Inspiratsiooni töötuba nr 3: vaimse tervise loeng, füüsilist tervist toetav praktika igapäevased tervistavad harjutused, inspiratsiooni külaline, aprill 2023

————————————————————————————————–

Loo kõnnib 2022-2023

5. meede, VII taotlusvoor (22.-09.05.22)

Projekti eesmärgid: Laste, noorte ja täiskasvanute sportliku vaba aja veetmise soov õues on märgatavalt tõusnud (inimeste kaasatuse hulk Loo kõnnib! sündmustel on varasemaga võrreldes vähemalt 20% tõusnud). Jõelähtme valla elanike kergliiklusteede kasutamine kõndimiseks, jooksmiseks ja teiste liiklusvahenditega liikumiseks on silmnähtavalt sagenenud. Jõelähtme valla elanike siseturism ning liikumine erinevate alevike/külade vahel on elavnenud.

Projekti partnerid: MTÜ Loo ja Jõelähtme Valla Kultuurikeskus

Projekti peamised tegevused:
Loo kõnnib! 20 (24.09.2022) – Iru küla – Loo alevikust kõnd Iru külla – Iru ämma, Iru külamaja külastamine, giidina on kaasas Kersti Lepik. Kohapeal pakutakse Iru külamajas osalejatele toitlustust ning tutvustatakse Iru küla ajalugu ning tegevusvõimalusi. Peale sündmust saavad osalejad bussiga tasuta transpordi Jõelähtme valla siseselt koju. Ürituse reklaam
Loo kõnnib! 21 (toimumusaeg: 2022) Vandjala küla – Loo alevik külastab Vandjala küla – Tiia Välk tutvustab giidina nii Vandjala küla kui ka vahepealseid vaatamisväärsusi/ajalugu. Kohapeal pakutakse osalejatele toitu. Peale sündmust saavad osalejad bussiga tasuta transpordi Jõelähtme valla siseselt koju.
Loo kõnnib! 22 (toimumusaeg: 2022) Kostivere mõis, Rebala muuseum, Karstiala – Kersti Lepik tutvustab osalejatele ümbruskonda, vaatamisväärsusi ja ajalugu. Kohapeal pakutakse osalejatele toitu. Peale sündmust saavad osalejad bussiga tasuta transpordi Jõelähtme valla siseselt koju
Loo kõnnib! 23 – (toimumusaeg: 2023) Jägala juga, Linnamäe, rändrahnud, Manniva, Jõelähtme golf, Jõelähtme Rahvamaja (etendus)– Buss viib osalejad Jägala joa juurde – Kersti Lepik tutvustab osalejatele ümbruskonda, vaatamisväärsusi ja ajalugu. Tutvutakse Linnamäega, vaadatakse rändrahnusid, vaadatakse Jõelähtme golfi, käiakse Jõelähtme kirikus ning viimane sihtkoht on Jõelähtme Rahvamaja. Rahvamajas pakutakse osalejatele toitu ja järgneb Jõelähtme Lava Grupi etendus. Peale sündmust saavad osalejad bussiga tasuta transpordi Jõelähtme valla siseselt koju.
Loo kõnnib! 24 – (toimumusaeg: 2023)  Lagedi mõis, Saha kabel, Liipa Talu – Kersti Lepik tutvustab osalejatele ümbruskonda, vaatamisväärsusi ja ajalugu. Tutvutakse Lagedi mõisaga, vaadatakse Saha kabelit ja lõpp-sihtkohaks on Liipa Talu, kus toimub osalejate toitlustamine. Peale sündmust saavad osalejad bussiga tasuta transpordi Jõelähtme valla siseselt koju

————————————————————————————————–

Laste avastusretked pärandmaastikel

5. meede, VII taotlusvoor (22.-09.05.22)

Projekti eesmärk: Projekt taaselustab laagrikorraldajate, matkajuhtide/loodusgiidide tegevust koostöös kohalike kogukondades tegutsevate elulaadi ettevõtjatest teenuste pakkujatega. Projekt „Laste avastusretked pärandmaastikel“ toob lapsed loodusesse märkama ja avastama kohalikku kultuuripärandit ja pärandmaastike loodusväärtusi, edendades nende loodusteadlikkust ja lugupidamist kohaliku pärandi vastu. Projekt loob võimalusi koostööks kohalike teenuste pakkumiseks ja kutsub neid ellu arendama uusi vajalikke teenuseid uutele tarbijarühmadele.  Antud projekt aitab kohalikel ettevõtetel väljuda Covid-19 järgsest seisakust, luues piirkonna ettevõtjatele, sh turismiettevõtjatele ja loomakasvatajatele, uusi tegevus väljundeid.

Projekti partnerid: MTÜ Rebala Kultuuriruum; Tiia Välk; Pille Trumm; Lasteaed Neeme Mudila; Taju Niidud OÜ Anneli Sits; Unimagun OÜ (Dendropark Smaragd botaanikaaed) , Monika Kannelmäe; Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti peamised tegevused:
1. Matkapäev looduses Ihasalu poolsaar- Neeme- Uitro.  Praktilised tegevused, matka, töötoad, loodusbingo, veeohutuse, sisustavad päeva vaatlustega, töötubadega, jms. Toitlustamine 3x päevas. Bussitransport algusega Vandjalast
2. Pärandipäev Manniva külas Taju Niidud OÜ turismikompleksis. Tegevused töölehtede -vaatlustena: linnuvaatlus, mereelu uurimine rannas, tutvume pärandi niitude-loomadega, erinevate niiduvormidega, -mesilased – putukate eluga, jms. Toitlustamine 3 x päevas. Bussitransport algusega Vandjalast või Neemest
3. Matkapäev Kaberneeme RMK metsaalal. Tegevused: maastikumängud, ohutusõpetus- ellujäämine – metsas hakkama saamine, loodusvaatlused, jms.
Toitlustamine 3 x päevas.  Bussitransport algusega Vandjalast või Neemest
4. Pärandipäev Unimagun OÜ (Dendropark Smaragd botaanikaaed). Tegevused: ekskursioon pargis, loodusbingo pargis, tutvume laamade eluga, tiigielustiku tundmaõppimine, töötoad taimedest-puudest, jms. Tegevused jätkuvad Vandjala külaplatsil (mängime pinksi, ja kasutame olemasolevaid atraktsioonid, jms vaba aja sisustusena) Bussitransport algusega Vandjalast/Neemest. Toitlustamine 3 x päevas.

————————————————————————————————–

Aktiivne ja sidus Viimsi kogukond

2. meede, VI taotlusvoor (21.-28.02.22)

Projekti eesmärk: Sidus ja aktiivne Viimsi kogukond – et kaasata inimesi oma vaba aega väljaspool koduseinu veetma, korraldatakse kultuurseid koosolemise üritusi. Üritusi, mis sidustab elanikke oma kodupaiga kultuurilooga kaugemast ja lähemast minevikust ning annab võimaluse praktiseerida avaliku ruumi väärikat ühiskasutamist. Viimsi Laidoneri pargi miljöö loob korrastatud avaliku ruumina tausta väärikale ja meeldivale isamaameelsele koosolemisele.

Projekti partnerid: MTÜ Viimsi Lumepark ja Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon MTÜ

Projekti peamised tegevused:

 • Vabaõhu kogukonna kultuuriõhtute avaüritus Lubja laululaval (juuli 2022)
 • Isamaaline piknikupäev Viimsi mõisa pargis (20. august 2022)
 • Kogupere teatrifestival Ville (27. august 2022) Festivali plakat
 • Viimsi Aasta Naine 2022 üritus (märts-august 2022)
 • Viimsi Aasta Naine 2022 üritus (märts-august 2023)
 • Viimsi kogukonna jaanik Lubja mäel (juuni 2023)

————————————————————————————————–

SA Rannarahva Muuseum „Lambast kindani“

2. meede, VI taotlusvoor (21.-28.02.22)

Projekti eesmärk: Kogukondades on käsitööoskustega koostööhuvilised inimesed, kes panustavad omakorda oma oskusi erinevate organisatsioonide kaasabil käsitööoskuste edasiandmisel ja propageerimisel. Koolituse saanud inimesed aitavad kohalikel organisatsioonidel tutvustada käsitööd, õpetada noori, propageerida kohalikku lambavilla. Samuti on väljakujunenud võrgustik, kes neid oskusi soovib arendada erinevate organisatsioonide ja kogukondade vahel.

Projekti tulemusel on tõusnud inimeste teadlikkus kohalikust lambavillast, selle väärtustest ja võimalustest neid väärtusi rakendada. Samuti kohalike organisatsioonide oskus ja võimekus vastavaid tegevusi edasi arendada turismisektorisse.

Projekti partnerid: SA Rannarahva Muuseum ja MTÜ Kostivere Selts

Projekti peamised tegevused:

 • Villakäsitöö koolitused 8tk, vokkide ja trummelkraasi ost, infomaterjalide valmistamine (mai-juuli 2022)
 • Villakäsitöö koolitused, Õppereis Gotlandile (august-oktoober 2022)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (november 2022-jaanuar 2023)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (veebruar-aprill 2023)
 • Villakäsitöö koolitused 2tk (mai-juuli 2023)

————————————————————————————————–

Viimsi Hoovimängud

2. meede, VI taotlusvoor (21.-28.02.22)

Projekti eesmärk: Projekt tutvustab vanu hoovimängude traditsioone ning aitab taastada vanu traditsioone. Kogukonna ühendamine ja aktiivsete tegevuste propageerimine välitingimustes. Erinevate põlvkondade omavahelise suhtlemise elavdamine ja parendamine. Elanike üldise füüsilise ja vaimse tervesse parendamine.

Projekti partnerid: Pärnamäe Külaselts MTÜ ja Viimsi Vallavalitsus

Projekti tegevused:

 • Viimsi Hoovimängud avaüritus (5. juuni 2022) PÄEVAKAVA
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Pärnamäe külas (august 2022)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Randvere külas (oktoober 2022)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Viimsi alevikus (jaanuar 2023)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Haabneeme alevikus (märts 2023)
 • Viimsi hoovimängude jätkuüritus Lubja külas (juuni 2023)

————————————————————————————————–

Discgolfi võistlussari „Leader lennutab“

2. meede, VI taotlusvoor (21.-28.02.22)

Projekti eesmärk: Ühendada läbi discgolfi Viimsi, Rae ja Jõelähtme valla elanikevahelist suhtlust ja läbikäimist. Samuti propageerida igas vallas asuvat discgolfirada, tutvustada seda nii elanikele kui naabervaldade külalistele.

Ürituse info: https://discgolfiliit.ee/event/leader-lennutab-2022-kurna/

Projekti partnerid: MTÜ Overstable ja MTÜ Eesti Spordikohtunike Assotsiatsioon „Kohtunik24“

Projekti tegevused:

 • Discgolfi võistlus Rae vallas Kurnas, 08.05.2022 PÄEVAKAVA
 • Discgolfi võistlus Viimsis, 29.05.2022 PÄEVAKAVA
 • Discgolfi võistlus Jõelähtme vallas Liipa talus, 18.06.2022 PÄEVAKAVA

————————————————————————————————–

Kogupere Spordi- ja Motivatsioonipäev 2022

5. meede, V taotlusvoor (01.-10.11.21)

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on aktiviseerida või reaktiviseerida COVID-19 tingimustes huviharidusest loobunud või loobuma pidanud lapsed tagasi huvihariduse juurde.
“Kogupere Spordi- ja Motivatsioonipäev” on kogukonnale mõeldud, ühiselt, koos perega aktiivselt vabaaja veetmise üritus, mille eesmärgiks on aktiivsete ja sportlike eluviiside propageerimine ning liikumisvõimaluse pakkumine.
“Kogupere Spordi- ja Motivatsioonipäeva” mahuvad erinevad sportlikud ja aktiivsed tegevused, millest perekond peab ühiselt osa võtma, kogudes vastavaid tulemusi seejuures osalejapassile motoga, “Tähtis pole võit vaid koos tegemine”.
Projekti partnerid: MTÜ Korvpalliklubi Viimsi ja Viimsi Vallavalitsus

Projekti peamised tegevused:
1. “Kogupere Spordi- ja Motivatsioonipäev 2022” 11. juuni 2022. PÄEVAKAVA Loe ürituse kohta rohkem SIIT.
2. Teavitustegevus ja call-to-action osaleda laste- ja noorte huvihariduses vastavalt koostatud tegevusplaanile. Meeskonna motivatsiooni seminar. Oktoober-detsember.

————————————————————————————————–

Läbi loova tegevuse tagasi normaalse elu juurde

5. meede, V taotlusvoor (01.-10.11.21)

Projekti eesmärgid:  motiveerida inimesi COVIDi eelse tavapärase elu juurde tagasi pöörduma. Läbi käsitöömeistrite tegevuste videotutvustuste ja 14.08.2022 toimuvate töötubade on inimesed taas aktiivsemad ja nad on omandanud uusi käsitööalaseid teadmisi ning oskusi. Ühisprojekti Läbi loova tegevuse tagasi normaalse elu juurde eesmärgid on järgmised:

 1. Piirkonnas on taas motiveeritud, aktiivne ja ühtehoidev kogukond.
 2. Kohalike käsitöömeistrite tegevust on tutvustatud laiemalt, nende oskused on salvestatud.
 3. 08.2022 Kostivere Mõisapäeval toimuvad kohalike käsitöömeistrite juhendamisel erinevad töötoad.
 4. Taastunud on traditsioon osaleda koolitustel, töötubades ja kokkusaamistel.
 5. Inimesed soovivad olla aktiivsed kogukonna liikmed osaledes enesetäiendamiseks ja vaba aja veetmiseks ning praktiliste oskuste arendamiseks mõeldud tegevustes.

Projekti partnerid: MTÜ Kostivere Selts ja Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti peamised tegevused:
14.08.2022 Kostivere mõisapäeval töötubade läbiviimine:

• Tiffani vitraaž
• Paberist voltimine
• Ketramine ja villatööd
• Savitööd ja viltimine
• Kaltsuvaiba kudumine
• Rõivadisainimine

Aprill-august 2022 aktiivne turundustegevus
Mai 2022 töötubade jaoks inventari soetamine
Märts-juuni 2022 kohalike käsitöömeistrite filmimine
Märts-august 2022 projektijuhtimine

————————————————————————————————–

Aed – kohtumise ja tervenemise paik inimestele

5. meede, V taotlusvoor (01.-10.11.21)

Projekti eesmärgid: Jõelähtme koguduse liikmete hulgas on vähenenud COVID-19 negatiivsed mõjud, inimesed on taas võimelised koos õppima, unistama ja looma midagi ühiselt kiriklas. Kogudus on ühtne. Jõelähtme koguduse liikmete oskused ja teadmised on suurenenud kogukonna aia arendamise ja kujundamise osas. Kiriklasse on lisandunud uus sobiv vaadeldav ja kasutatv aiaelement. Kirikla on paremini hoitud ja hooldatud.

Projekti partnerid: EELK Jõelähtme kogudus ja Jõelähtme Vallavalitsus

Projekti peamised tegevused:
1. 27.-28. mai õppereis Räpinasse. Külastatakse Räpina Aianduskooli, Maarja küla, Palusalu aeda ning  Räpina ja Põlva kogudusi.
2. Taimelabürindi loomine kirikuaeda. Taimelabürint õnnistati sisse 30. oktoobril 2022. Vaata taimelabürindi pilti SIIT.
3. Niiduagregaadi soetamine.

————————————————————————————————–

Kohaliku pärandi teadlik hoidmine ja arendamine ”2019-2021

IV taotlusvoor, 2019/2. meede

Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on Jõelähtme kihelkonna algupäraste ja traditsiooniliste töövõtete püsimajäämine, uute kaasaegsete töövõtete omandamine, kohalike materjalide kasutamine ning innovaatiliste töövahendite kasutamine traditsioonilise hõnguga esemete valmistamisel. Projekt on jätkuprojektiks meie eelmisele “Eesti Vabariik 100 – Jõelähtme kihelkond elagu!”, mille viisime edukalt lõpuni 2018.aastal.
Projekti partnerid: Jõelähtme rahvarõivaste selts (juhtpartner), Kostivere Selts, Koila Külaselts ja MTÜ Oliivimari

Projekti peamised tegevused:
1. Voki ja trummelkraasi soetamine Juuli-august 2019
2. Graafikalaua ja programmi soetamine Juuli-august 2019
3. Kangakudumise tehnoloogiad – kursus 6-9.sept 2019 Kursus Kangakudumise tehnoloogiad. Päevakava
4. Vokiga ketramise kursus edasijõudnutele Oktoober 2019 Päevakava
5. Siiditrüki kursus Detsember 2019 Päevakava
6. Tootearendus, 0-jäägi tehnoloogia, moejoonise kursus Jaanuar-märts 2020 Päevakava
7. Tootefoto ja näitusefoto kursus Aprill-juuni 2020
8. Käsitööliste kogemusreis Islandile Juuli 2020
9. Lennupiletid Islandile Juuli 2020
10. Keraamika tootearenduse, arheoloogiliste mustrite ja pärandi kaasajastamise kursus August 2020
6-7.02.2021_vaseliste töötubade päevakavad
11. Portselani maalimise töötoad Mai 2020 4 ja 25.08.2020_portselanmaali päevakavad
12. Näitus kogutud inspiratsioonist Ajaveskis Juuni-august 2021

————————————————————————————————–

Ühisturundusprojekt Viimsis, Pranglis  ja Neemes, film “Eestirand mälestused ja tänapäev”

III taotlusvoor 2018/2. meede

Projekti eesmärk: Projekti ühiseks eesmärgiks on ajaloovõtmes tutvustada ja tänapäevaselt turundada ajaloolist rannaäärseid piirkondi Jõelähtmel ja Viimsis. Projekti käigus kogutakse Viimsi ja Jõelähtme valdades Eestiranna laeva hukuga (1941) seotud mälestusi ja materjali ning räägitakse merepääste ajaloost laiemalt. Valmib sellel teemal film. Filmi süzee on esitleda Neemest, Pranglist ja Viimsist pärit inimeste (nii päästjate kui pääsenute pere/vanemate/vanavanemate) mälestusi ning paluda kaasatutel rääkida lahti selles võtmes piirkonna väärtused, rannarahva elu muutused, tänapäeva elu samades piirkondades.

————————————————————————————————–

Jüri Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilaste liiklushariduse suurendamine ja ühiste kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine

II taotlusvoor, 2017/2. meede

Projekti eesmärk: Projekti eesmärgiks on õpetada ja täiendada noorte jalgrattaga sõitmise oskuseid, korraldades selleks teooriaõpet, praktilisi lisatunde ning kutsemeisterlikkuse võistlusi.
Projekti partnerid: SA Viimsi Keskkooli Fond
Projekti peamised tegevused: Projekt koosneb kolmel aastal kolmest etapist:
projekti raames antakse kolmel aastal Jüri Gümnaasiumi 3.klassidele (kolmel aastal 15 paralleeli) ja Viimsi Keskkooli 4.klassidele (kolmel aastal 13 paralleeli) jalgratturi eksami tegemiseks vajalikku teooriaõpet, praktilisi lisaõppe tunde ning korraldatakse kutsemeisterlikkuse võistlused.
2018. aasta teooriatunnid ja praktilised lisatunnid toimusid perioodil jaanuar 2018- mai 2018 Viimsi Keskkoolis teisipäeviti:

Klass Tund Ruum
4.c klass 1. tund A313
4.a klass 2. tund A305
4.b/s klass 3. tund A307
4.d klass 4. tund A315

2018. aasta teooriatunnid ja praktilised lisatunnid toimusid perioodil jaanuar 2018- mai 2018 Jüri Gümnaasiumis teisipäeviti:

Klass Tund Ruum
3.b ja 3.-4.v klassid 1. tund A260
3.c klass 1. tund Õ211
3.d klass 2. tund Õ209
3.e klass 2. tund A432
3.a klass 3. tund Õ212
3.g klass 3. tund Õ208

31.mail kell 9.00 toimub Jüri Gümnaasiumi staadionil jalgrattapäev, kus toimuvad kutsemeisterlikkuse võistlused.

————————————————————————————————–

MTÜ Eesti Ökokogukondade ühenduse ühisprojekt ” Eesti Kogukondade tarkus”

II taotlusvoor, 2017/2. meede

Projekti eesmärk: Projekti laiemaks eesmärgiks on kestliku eluviisi kujunemine piirkonnas. Konkreetsemaks eesmärgiks on kogukonna ühtekuuluvustunne, suurenenud koostöö ja aktiivsed võrgustikud. Heaks eeskujuks on kõikjal maailmas levivad ökokogukonnad, mille all mõistame nii maal kui linnas asuvaid traditsioonilisi või teadlikult asutatud kogukondi, mis liiguvad suurema sidususe ja säästlikkuse poole.
Projekti partnerid: MTÜ Eesti Eesti Ökokogukondade Ühendus, MTÜ Lilleoru, MTÜ Jägala-Linnamäe.
Projekti peamised tegevused:

II kvartal 2017 Projekti alustuskoosolek koos partneritega, 2017 a tegevuste detailne planeerimine
17-20.07.2017 GEN 2017 Rootsi õppereis

————————————————————————————————–

Põhja-Harju Koostöökogu ühisprojekt rändrestoranide päev “Lendkala”

I taotlusvoor, 2016/2. meede

Projekti eesmärk: Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine, eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisuguste- ning mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine kogukonna tasandile.
Projekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Love Happens OÜ, Rae vald, Jõelähtme vald, MTÜ Neeme Rannavalve Selts
Projekti peamised tegevused:
12.07.2015 Rändrestoranide festival “Lendkala”
Toimumiskoht: Viimsi Vabaõhumuuseum. Vaata pilte siit.
13.06.2016 “Lendkala” koolitus ja võrgustumispäev. Töökoosolek.
Toimuskoht: Prangli saar. Päevakava 13.06.16. Vaata pilte siit.
09.07.2016 Rändrestoranide festival  “Lendkala”.
Toimumiskoht: Rae vald, Peetri alevik, Peetri park. 09.07.2016 Lendkala festivali päevakava. Vaata pilte siit.
08.07.2017 Rändrestoranide festival “Lendkala” ja traditsiooniline Neeme Kaluritepäev
Toimumiskoht: Jõelähtme vald, Neeme küla, Neeme küla keskväljak.
08.07.17 Lendkala festival ja Neeme Kalurite päev programm. Vaata 2017 festivali pilte siit.

————————————————————————————————–

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni ühisprojekt “Isamaaline piknikupäev”

I taotlusvoor, 2016/2. meede

Projekti eesmärk: Kogukonna sidususe loomine, kultuuripärandi väärtustamine, vanade rahvalike laulude ja tantsude taaselustamine, piknikultuuri taastamine, uue kogukondliku traditsiooni algatamine, kohalike loovinimeste liitmine kogukonnaga, käsitöö propageerimine

Projekti partnerid: MTÜ Viimsi Ettevõtlike Daamide Assostiatsioon, Jõelähtme Valla Kultuurikeskus
Projekti peamised tegevused:
20.08.2016
 “Isamaaline piknikupäev.” Toimumiskoht: Viimsi mõisapark
Päevakava 20.08.16. 20.08.16 Isamaaline piknikupäev päevakava.

20.08.2017 “Isamaaline piknikupäev.” Toimumiskoht: Jõelähtme vald, Kostivere

Päevakava 20.08.2017 

————————————————————————————————–

Iru Ämma Klubi ühisprojekt “Iru ja Lubja muinasasumite tunnustus –  ja rahvasündmuste korraldamine aastatel 2016-2018″

I taotlusvoor, 2016/2. meede

Projekti eesmärk: Tõsta suurlinna lähedase Põhja- Eesti piirkonna elanike ja külaliste teadlikkust Eesti rahvaeepose ja muinaslugude kangelastest, korraldada tunnustussündmusi taidluskollektiivide kaasamisega, korraldada rahvamänge ja spordiüritusi hästi ettevalmistatud Iru ja Lubja külade puhkealadel.

Projekti partnerid: Iru Ämma Klubi MTÜ, MTÜ Lubja Külaselts
Projekti peamised tegevused:
27.08.16
Iru muinasasumi pärimusfestival. Toimumiskoht: Iru Ämma Klubi.
27.08.16 Iru muinasasumi pärimusfestivali päevakava.

27.05.2017 algusega kell 13.00 toimub Viimsi Rannarahvapiknik Lubja külas, Lubja tuletorni juures. Korraldavad: MTÜ Lubja Külaselts ja MTÜ Iru Ämma Klubi.

 Päevakava 27.05.17

26.08.2017 Iru muinasasumi pärimusfestival. Toimumiskoht: Iru Ämma Klubi Päevakava_Iru_parimusfestival_26.08.17

————————————————————————————————–

Jõelähtme Rahvarõivaste Selts “EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu!”

I taotlusvoor, 2016/2. meede

Projekti eesmärk:  Jõelähtme kihelkonna rahvarõivaste ning algupäraste ja traditsiooniliste töövõtete püsimajäämine, uute kaasaegsete töövõtete omandamine ning innovaatiliste töövahendite kasutamine traditsioonilise hõnguga esemete valmistamisel, ka vähe levinud töövõtete taaselustamine ning rahvarõiva- ja käsitööhuvilisteinimeste taseme tõstmine ja Kostivere Mõisa Näputöökambri arendamine, sellega väärtustades kohalikku pärandit ja traditsioone.

Projekti partnerid: Jõelähtme rahvarõivaste selts, Kostivere selts, Rootsi-Kallavere küla selts, SA Rannarahva Muuseum

Projekti peamised tegevused:
Kursuste sari “Lambast triibuseelikuni”, mille esimese etapi käigus toimuvad väljasõidud lambakasvatustallu ja angoorafarmi, kursused villa sorteerimisest, pesemisest ja kraasimisest, lõnga ketramisest ja korrutamisest voki ja kedervarrega, lõnga värvimisest looduslike ja keemiliste värvidega, kangastelgedel Jõelähtme triibuseeliku kanga kudumisest ja triibuseeliku õmblemisest.

08.10.2016 Väljasõit lambakasvatustallu ja angoorafarmi. Kursused villa sorteerimisest, pesemisest ja kraasimisest. Toimumiskoht: Kuusalu vald, Jõelähtme vald, vaata täpsemalt päevakavast. Päevakava-08-10-16.

09.10.2016 Kedervarre ja vokiga ketramise ja korrutamise kursus. Toimumiskoht: “Ajaveski”, Loo külas, Jõelähtme vald. Päevakava-09-10-16.

03.12.2016 Kanga – ja pakutrüki kursus. Toimumiskoht: Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere, Jõelähtme vald. Paevakava-03-12-16.

14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 11.03.2017 Kursuste sari disainiks ja tootearenduseks”Kohalood”. Toimumiskoht: Kostivere Kultuurimõis, Mõisa tee 2, Kostivere, Jõelähtme vald. Paevakavad-kursuste-sari-14-01-11-03-2017.

15.01, 22.01, 17.02, 24.03.2017 Tikkimismasina koolitus. Toimumiskoht toodud päevakavades. Päevakavad 15.01_24.03.2017

18.02.2017 Kudumismasina kursus. Toimumiskoht: Kostivere lasteaed( Kostivere alevik, Jõelähtme vald).pevakava-18-19.02.2017

25.03.2017 Shibori kursus. Toimumiskoht:  Kostivere mõisa Näputöökambrisse (Kostivere alevik, Jõelähtme vald). Päevakava_25.03.2017

8-9.07.2017 Käsitööliste reis Tõstamaa käsitöökogukonnaga tutvumiseks. Päevakava_8-9.07.17-tstamaa

22 – 23.07.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” sünteetilise poevärviga lõnga värvimine ja triibuseelikute
värvikaardid. Kursus toimub Jõelähtme vallas Ajaveskis. Päevakava_22-23.07.17-snt-vrvid

5-6.08.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” loodusvärvidega värvimine ja värvikaardid. Kursus toimub
Jõelähtme vallas, Koila külas, Küti talus. Päevakava_5-6.08.2017-loodusvrvid

18.08.2017 Kursus „Villast triibuseelikuni” indigoga värvimine ja värvikaardid. Kursus toimub Jõelähtme
vallas, Loo külas, Ajaveskis. Päevakava_18.08.17-indigo

16-17.09.2017 Kudumismasina kursus II. pevakava_16_17.09.2017_kudumismasin2

24.09.2017 Kursus Hõbesavi. pevakava_24.09.17_h6besavi

15.10.2017 Toote disain ja 3D print. pevakava_15.10.2017_tootedisain_ja_3d_print

19.10.2017 Savi koolitus. Kursus toimub Jõelähtme vallas, Loo külas, Ajaveskis. Päevakava_savi_19.10.2017.

18-19.11.2017 Nahatöö kursus. Kursus toimub Viimsi vallas, Rannarahva Muuseumis. Päevakava_18_19.11.2017.

Jalgrattapäev 31.5.2018
jalgrattapev-105_valmisjalgrattapev-1-vjalgrattapev-038

Jalgrattapäev 31.5.2018

Jüri Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilaste liiklushariduse suurendamine ja ühiste kutsemeisterlikkuse võistluste korraldamine

Ühisprojekt Eesti Kogukondade Tarkus
dsc_0168gen2017-coffee-area

Ühisprojekt Eesti Kogukondade Tarkus

Iru ja Lubja muinasasumite festivalid
iru-festival-2017pil1753pil1759

Iru ja Lubja muinasasumite festivalid

Lendkala 2017
Lendkala 2017 festivali avamine12

Lendkala 2017

Lendkala 2017 festival ja Neeme kaluritepäev galerii

EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu
nr26nr25nr24

EESTI VABARIIK 100 – Jõelähtme kihelkond elagu