harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

ASTU LIIKMEKS

14.03.2024 seisuga on Põhja-Harju Koostöökogul 82 liiget – 3 kohalikku omavalitsust, 27 ettevõtet ja 52 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Liikmemaksuks on üldkoosoleku otsusega kehtestatud ettevõtjatele ja kodanikuühendustele 30 eurot aastas. Liikmeks astumise maks on 15 eurot. Kohalikele omavalitsustele on kehtestatud Koostöökogu tegevustoetuseks liikmemaks elanikkonna arvust sõltuvalt. Põhja-Harju Koostöökogu liikmeks astumise kord, liikme õigused ja kohustused on sõnastatud põhikirjas.

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ja saata/tuua see aadressil Mõisa tee 2, Kostivere alevik,
Jõelähtme vald, Harjumaa 74204. Digitaalallkirjastatud avaldus saata aadressil margit@leaderph.eu