Kaart pole saadaval

Kuupäev/kellaaeg
06. aprill 2022
14:00

Sündmuspaik
Viimsi Raamatukogu Randvere tee 9 Viimsi


Kutsume teid Põhja-Harju kodukandi arengut uuele tasemele viima koosloomeliselt ehk kogukonnaga koostöös!

Olgu uuenduseks näiteks energia iseseisvus, parem koolilaste mobiilsus isesõitvate autode võrgustiku näol, kogukonna virtuaalne keskus, tark toiduvõrgustik, mobiilne hooldekodu, kohalik ringmajanduse teenus. Võimalusi on palju. Eesmärgiks on ikka elujõulisem, jätkusuutlikum ja atraktiivsem kodupaik.

Tulge oma visiooniga või tulge lihtsalt kaasa mõtlema ja seeläbi innovatsiooni suunama. Tõstatada saab ka probleemkohti, millele täna veel lahendus puudub.

Töötoas arutame küla võimalusi ja probleemkohti, et leida kõige potentsiaalikamad/valusamad/arukamad fookusteemad, mis aitaksid meie elukvaliteeti tõsta. Mõned parimad ideed lähevad edasi arenguprogrammi, et uuendus ka päriselt  teostada!

Toimub kaks töötuba – üks hajaasustusega küladele ning teine tihedama asustusega piirkondadele.

 • 5. aprillil kell 13.30 Kostivere mõisas hajaasustusega küladele (registreeri töötuppa SIIN)
 • 6. aprillil kell 13.30 Viimsi raamatukogus tihedama asustusega piirkondadele (registreeri töötuppa SIIN)

Ajakava

 • 13.30 Kogunemine ja tervituskohv
 • 14.00 Arukate külade innovatsiooni näited mujalt piirkondadest
 • 15.30 Jalasirutuspaus
 • 15.40 Kodupaiga probleemide ja võimaluste arutelu ja väljakutsete valideerimine
 • 17.00 Päeva kokkuvõte

Töötubades esinevad innovatsiooni näidetega mobiilsuse teemal Pirko Konsa, Energiühistu tegevjuht Märt Helmja ja Peter Plant Torupi külast Taanist.

Töötoale järgneb põhjalik arenguprogramm nendega, kes on valmis idee lahendamisse panustama. Arenguprogramm sisaldab vastavalt teema sobivusele järgmisi elemente:

 • Mentorkohtumised ehk nn küla kiirendi
 • Ideehäkaton kaasamaks eksperte ja lahendusi väljaspoolt
 • Iduettevõtetega kokku viimine, kes saavad antud väljakutsele lahendust pakkuda
 • Ideekorje Euroopa edulugude kogemustest
 • Motivatsioonipäev või õppereis potentsiaalse lahendusega tutvumiseks
 • Rahastuse leidmine ja taotlemine

Arukate külade arenguprogrammi viib läbi Põhja-Harju Koostöökogu koostöös Cleantech Estoniaga. Tegevusi viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust Kadri Pihoga Cleantech Estoniast kirjutades kadri@cleantechestonia.ee või helistades +372 555 259 23