KOOSTÖÖPROJEKT “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD” 

Periood: aprill 2023 – detsember 2024

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu (juhtpartner), MTÜ Nelja Valla Kogu, MTÜ Kodukant Läänemaa

Projekti üldeesmärk:
Tegevusrühmade piirkonnas arukate külade võrgustiku loomine, piirkonna külade/kogukondade võimestamine, kogukonna eestvedajate motiveerimine, võrgustumine ja kogemuste vahetamine.

Projekti otsesed eesmärgid:
1. tegevusrühmade piirkondades luuakse arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21) võrgustikuga;
2. iga tegevusrühm korraldab oma piirkonna külade võimestamiseks lisategevusi, et meie kogukonnad oleksid omanäolised, säilenõtked, innovaatilised ning isemajandava võimekusega. Kogukonnad näevad oma piirkonna arenguvõimalusi ja osakavad neid arukalt oma kasuks rakendada;
3. kogukondade eestvedajad on motiveeritud ja teadlikud uutest rakenduslikest lahendustest;
4. võrgustumisürituste ja kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade kontseptsiooni piirkonnas ning edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele;
5. LEADER tegevusrühmad omandavad kogemusi, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saavad vajadusel planeerida jätkutegevusi uueks programmperioodiks 2024-2027.

Koostööprojekti omategevuste raames viib PHKK läbi kolmeastmelise Aruka küla programmi. Infot programmi kandideerimise, statuudi ning kandideerimisavalduse leiad SIIT

Tegevused:

28.-29.11.2024 Lõpuseminar Ruunaweres
07.10.2024 Motivatsioonipäevak VI (NVK)
02.-06.07.2024 Välisõppereis II Taani
29.05.2024 Kolmeastmelises programmis osalevate külade kohtumine Ajaveskis. PÄEVAKAVA
14.04.2024 Uusküla motivatsioonipaketi elluviimine, 2.tegevus: ringsõit kogukondade juurde  ringsõidu programm
12.-13.04.2024 Motivatsioonipäevak IV ja V Vormsil “KOV ja kogukond ja kogukonna imago loomine”
02.03.2024 Uusküla motivatsioonipaketi elluviimine, 1.tegevus: mõttetalgud Iru külamajas
17.02.2024 Miiduranna küla motivatsioonipaketi elluviimine, 1. tegevus: Vihula väljasõit
11.11.2023 Pärnamäe küla motivatsioonipaketi elluviimine: Ajaplaneerimise koolitus
08.11.2023 Töörühma kohtumine Anija mõisas
29.10.2023 Programmis osalevate külade kohtumine Neeme külas “Strateegiate koostamine”
07.-08.10.2023 Lagedi aleviku motivatsioonipaketi elluviimine: Lagedi alevikuseltsi väljasõit Türi valda 
24.09.2023 Motivatsioonipäevak III (KKLM) “Vabaühendused loodusturismi eestvedajatena”
20.09.2023 Programmis osalevate külade avakohtumine Lubja külaplatsil
12.-16.09.2023 Välisõppereis Iirimaale. Kokkuvõte ja fotogalerii
29.08.2023 Kohtumine mentoritega
25.08.2023 Ihasalu küla motivatsioonipaketi 1. tegevus: Arengukava ülevaatamine, täiendamine, tutvustus. PÄEVAKAVA
13.08.2023 Motivatsioonipäevak II (PHKK) “Külastusettevõtlus Jõelähtme valla näidetel”
23.07.2023 Motivatsioonipäevak I “Kogukondade koostöö” (NVK) Suurupis, Harku valla külade päevad
13.06.2023 Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu Ideekiirendi arenduspäevak Tagametsa Loovusmajas
15.-31.05.2023 PHKK piirkonna aruka küla kolmeastmelisse programmi kandideerimisavalduste vastuvõtmine. Programmis osalevad külad.
23.05.2023 Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu Ideekiirendi arenduspäevak Tuula kogukonnakeskuses
03.05.2023 Kodukant Läänemaa ja Nelja Valla Kogu Ideekiirendi arenduspäevak Risti Loomemajas
24.04.2023 PHKK infotund Aruka küle kolmeastmelisse programmi kandideerijatele Kostivere mõisas
15.03.2023 projektimeeskonna töökohtumine Saue vallas Tagametsa Loovusmajas
14.03.2023 projekti tutvustus Jõelähtme valla külavanematele Kostivere mõisas
01.03.2023 projekti tutvustus Viimsi valla külavanematele Viimsi vallamajas
23.03.2023 projekti tutvustus Rae valla külavanematele Rae koolimajas
21.02.2022 projektimeeskonna töökohtumine Jõelähtme vallas Loo külas Ajaveskis

 

 Maaeluvõrgustiku trükis “Arukad külad ja kogukonnad”