KOOSTÖÖPROJEKT “ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMM” 

Periood:  jaanuar 2021– juuni 2023

Eesmärk: Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks.

Koostööprojekti lisandväärtusena luuakse Eesti arukate külade võrgustik, et suurendada kohalikke kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu).

Arukate külade arenguprogrammi viivad LEADER-koostööprojekti raames ellu 13 Eesti tegevusgruppi. Arenguprogrammis osalevad 24 küla/piirkonda üle Eesti.

Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnast osalevad Arukate külade arenguprogrammis pilootküladena:

 • Jõelähtme valla Neeme küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT
 • Viimsi valla Lubja küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT
 • Rae valla Uuesalu küla, küla tutvustuse ja valminud strateegia leiad SIIT

Arenguprogrammi raames läbi viidavad tegevused:

 • Temaatilised koolituspäevad strateegia koostamiseks
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi- ja logistikalahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused jne).
  • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022. a kevadeks).
 • Piloottegevuste elluviimine – iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse mahus vähemalt 5000€. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal.
 • Mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale.
 • Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga.
 • Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.

Arenguprogrammi oodatav tulemus:

 • luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21/27) võrgustikuga;
 • iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava – 24 strateegiat;
 • iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab – 24 piloottegevust;
 • kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
 • LEADER-tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks.

Koostööprojekti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu.

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Kaasatud välispartnerid: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik, Euroopa maaeluvõrgustik (kinnitamisel).

Lisainfo Arukate külade programmi kohta: leaderliit.eu/arukad-kulad/arukate-kulade-arenguprogramm/

Projekti jooksvaid tegevusi kajastatakse koduleheküljel: leaderliit.eu/arukad-kulad/arukate-kulade-arenguprogramm/

PHKK tegevused programmis:

Ühistegevused:

 • luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21/27) võrgustikuga;
 • iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava;
 • iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab (nt uue teenuse käivitamine, sündmuse korraldamine, tootearendus vms);
 • kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelises võrgustikus.

KUTSE ARUKA KÜLA ARENDUSPÄEVAKULE KOSTIVERES 2. JUUNIL

Kutsume Sind Põhja-Harju piirkonna heaolu tõstma! Aruka küla arenguprogramm aitab Rae, Viimsi ja Jõelähtme külade arengut uuele tasemele viia koosloomeliselt ehk kogukonnaga koostöös! 👨‍👩‍👧‍👧
Arenduspäevak toimub neljapäeval 2. juunil kell 13.00 – 17.00 Kostivere Kultuurimõisas.
Nelja tunni jooksul läheme süvitsi 5 erineva teemaga, mis on programmi eelnevates töötubades kogukonna enda poolt tõstatatud.
Nendeks on:
⚡️ Kogukonna energeetika – kogukond saab olla nii energia tootja kui ka energia tarbija. Lahendused on olemas. Tuleb vaid ühiselt otsustada, millise maja katusele paneelid püsti panna ja kuidas raha omavahel ära jagada.
🚌 Vajaduspõhine transport – Probleemiks on ebapiisav ühistranspordi võrgustik hajaasustuses. Lahenduseks on juba toimiva vajaduspõhise transpordi teenuse rakendamine, mis sõidab neid kaugemaid otsi, kuhu bussid jõuavad vaid paar korda päevas.
🖥 Digitaalsed teadetetahvlid – Inimesed siiski kasutavad ja vaatavad veel füüsilisi teadetetahvleid. Aga need lagunevad. Ja neile jäävad vanad plakatid tihti alles, neid ei jõuta reaalajas uuendada. Digitaalne teadetetahvel oleks ka kui küla teeninduspunkt.
🌻 Kogukonnaaiad – Aed kui kohtumiskoht. Aed kui vaimne ravi ja teraapia. Aed kui lastele toiduringluse õpetaja.
🏞 Rebala pärandmaastike ja muinsuskaitse õueõppala – Taastada Rebala pärandmaastik (Jõelähtme) ja luua sinna interaktiivsed matkarajad ning kogukonnateenused, mis toimiksid hariduslikult nii õpilastele kui ka täiskasvanutele.
Kui Sa tunned, et mõni neist teemadest kõnetas, siis tule ja anna oma panus, et midagi päriselt ära teha. Näeme juba juuni alguses Kostiveres! ❗️Palun kindlasti registreeri end siin 👉 https://forms.gle/wWJAanhAyEt3r6EA9
Kuidas päev välja näeb?
📣 Kõigepealt leiab aset lühike inspireeriv ettekanne ja pärast seda jaotatakse osalejad vastavalt teema huvile erinevate tubade vahel ära. Kõikides tubades on eksperdid/mentor, kes teid juhendavad ja aitavad selle 4 tunni jooksul võimalikult palju antud teema kohta infot leida ja seda edasi arendada.
Põhja-Harju Arukate külade arenguprogramm kestab aasta lõpuni ja programm sisaldab veel ideede piloteerimist, mentorkohtumisi ja rahastuse leidmist. Programmi veavad Põhja-Harju Koostöökogu ja Cleantech Estonia.
Küsimuste korral kirjuta info@cleantechestonia.ee