Arukate külade mõttepäevakutest kerkis üles 17 ideed

 Kategooria Uudised
5. ja 6. aprillil kohtusime Aruka küla arenguprogrammi raames PHKK  piirkonna külade eestvedajatega, et arutada külade/alevike murekohti ning leida võimalusi ja arengusuundi. Näiteks jooksid nii Kostivere kui ka Viimsi mõttepäevakutel ühe ühise teemana välja kogukonnaaedade rajamine, aga ka vajadusepõhine transport kõnetas paljusid külasid. Päris innovaatiliste lahendustena said aga näiteks kirja digitaalsed infotahvlid.  Väga aktuaalne teema nii hajaasustuse kui ka tiheasistuse kogukondade puhul on ka kaasatuse ja motivatsiooni teema. Kuidas kogukonda kaasata ja kuidas tegijate motivatsiooni üleval hoida?
Arutasime üheskoos ettekandjatega pikalt-laialt vajaduspõhise transpordi teemal (Pirko Konsa, vedas.ee) ning energiaühistu ning roheenergia teemadel (Märt Helmja Energiaühistust).
Ja kui esimese hooga võiski idee kogukonnale kuuluvast päikesepargist või vajaduspõhisest bussitranspordist ehk utoopilise plaanina tunduda, siis asjatundjaga arutades ning erinevaid lahendusi kuulates hakkasid mõtted järjest lennukamalt tööle. Aga äkki see kõik ongi võimalik?
Kuulasime ka inspireerivat näidet Taanist Torupi külast, mille aktiivne eestvedaja Peter Plant tutvustas, milliseid lahendusi nad on oma kogukonna kitsaskohtadele leidnud, kuidas nad on oma kodupaika arendanud ning asjaajamist korraldanud.
Põnev teekond on ees! Kui kõnetab, siis hoia meie tegemistel silm peal, või veel parem, hüppa ise ka punti ja teeme üheskoos midagi päriselt ära!
Uued kohtumised juba peagi!

PHKK tegevjuht Margit Pärtel

Cleantech Estonia projektijuht Kadri Piho

Energiaühistu juht Märt Helmja

Kohtumine Kostiveres, 05.04.2022

Pirko Konsa kõneles vajaduspõhise transpordi teemal (vedas.ee)

Kohtumine Viimsis, 06.04.2022