harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

MEIE KOGEMUSED

Rahusvahelise koostööprojekti “MULTIFUNCTIONAL SUSTAINABLE TOURISM
ENTREPRENEURSHIP JOINT DEVELOPMENT“ partnerite avaüritus Leedus 2-6.03.2020 Kokkuvõte A.Kannike
Euroopa maaelu arengu võrgustiku ENRD seminaril “LEADER: tegutsemine kohalikul tasandil muutuvas maailmas” (LEADER: Acting Locally in a Changing World)
Seminari toimumise aeg: 15.-17.10.2018    Koht: Rust, Austria.  Kokkuvõte. A.Kannike
LINC 2018 Soome  Rauma kokkuvõte
LINC 2017  Luksemburg  09.05-13.05-lahetuse-kokkuvote-koondmuljed   linc-2017-memo_arnoKokkuvõte A.Kannike