VI taotlusvoorust toetust saanud projektid

 Kategooria Uudised

VI taotlusvooru 1., 2., ja 3. meetmesse esitati kokku 31 projekti, millest hindamisele läks 29 projekti. Positiivse rahastusotsuse PRIA-lt sai 22 projekti.
Üleminekuperioodi taotlusvoor (meetmed 1, 2, 3) oli avatud 21.–28.02.2022.

  • Meede 1: Kohaliku ettevõtluse arendamine
  • Meede 2: Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
  • Meede 3: Elukeskkonna väärtustamine
Taotlusvooru eelarve oli 692 804 eurot.