Ootame tööle meetmete koordinaatorit

 Kategooria Uudised
Põhja-Harju Koostöökogu võtab tööle
MEETMETE KOORDINAATORI

Sinu tulevase töö sisuks on eelkõige taotlusvoorude läbiviimine, aruandlus ja seire; koostöökogu siseriiklike- ja piiriüleste koostööprojektide ja ühisprojektide käivitamine ja elluviimine; projektipõhiste ürituste korraldamine; koostöövõrgustike ellukutsumine ja arendamine kolme sektori toel; kodulehtede haldamine ja sotsiaalmeedia sisuhaldus.

Töö sobib kui Sul on:
•kõrgharidus või selle omandamine pooleli
•projektitöö kogemus – edukas projektitaotluste koostamine, projekti juhtimine. Kasuks tuleb, kui on varasem taotluste menetlemise kogumus
•eesti keele vilunud kasutaja ja väga hea inglise keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus.
•teksti-, tabeltöötlus ja esitlusprogrammide ja andmebaaside kasutamise oskus
•kodulehe haldamine WordPress platvormil ja sotsiaalmeedia sisuhaldus oskus
•väga head koostöö, meeskonnatöö ja partnerlus oskused, mis väljenduvad inimeste kaasamisvõimes, empaatiavõimes ja sallivuses
•suhtlemisoskus, mis väljendub võimes mõjusalt esineda, vestlust juhtida, väidelda ja läbirääkimisi pidada
•algatus-, otsustus- ja teostusvõime
•avatud silmaring ja uuendusmeelsus
•era-, avaliku ja mittetulundussektori seadusandluse tundmine
•positiivne ellusuhtumine ja võime mõelda suurelt
Meie lootused ja mida me ise võimaldame:
o eelistame, kui elad tegevuspiirkonnas
o pakume huvitavat ja uusi väljakutseid
o meil on toimekas ja toetav meeskond ning juhatus
o võimaldame areneda ja ennast teostada
o meil on konkurentsivõimeline töötasu – brutotasu 1900 eur kuus
o omad juhilubasid ja autot – kompenseerime isikliku auto kasutuse kulud ametisõitudeks
o meil on inspireeriv töökeskkond Kostivere Kultuurimõisas

Palume kandideerida CV-online keskkonna kaudu: MEETMETE KOORDINAATOR
Kandideerimine avatud kuni 27.oktoobrini 2021.