KOOSTÖÖPROJEKT „HARJU LEADER TEGEVUSGRUPPIDE ÜHISTEGEVUSED II“ 

Periood: jaanuar 2021 – detsember 2023

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu

Projekti üldeesmärk:
Märgata ja tunnustada piirkonna tegijaid ning anda neile omakorda jõudu, enesekindlust ning tahet piirkonda ka edaspidi panustada. Ettevõtete koostöö – toetada ettevõtjate võrgustikku uue sündmuse „Ettevõtjate koostööpäevaga“ septembris 2022.a

Projekti otsesed eesmärgid:
1) Esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) Harjumaa aasta tegija tunnustusüritusega aastatel 2021-2023.a
2) Ettevõtjate koostööpäev toob kokku erinevad Harjumaa ettevõtjad, kes on huvitatud uutest koostööpartneritest ja -suhetest. Inspiratsioonipäeva teema on eelkõige koostöö ja seda erinevates vormides (ingelinvestor, MES, HEAK, töötukassa, EAS jne). Toetatakse juba olemasolevaid ettevõtjate
võrgustikke ja antakse võimalus uute võrgustike tekkeks.

Tegevused:

  • 20.12.2022 Aasta tegija 2022 koraldusmeeskonna töökoosolek HOL-i majas Sirge tänaval
  • 22.11.2022 Aasta tegija 2022 tunnustussündmus Viimsi Artiumis
  • 22.12.2022 Harjumaa ettevõtlusseminar Kernu mõisas