KOOSTÖÖPROJEKT „HARJU LEADER TEGEVUSGRUPPIDE ÜHISTEGEVUSED II“ 

Periood: jaanuar 2021 – detsember 2023 (pikendatud kuni mai 2024)

Koostööprojekti partnerid: MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Ida-Harju Koostöökoda, MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu

Projekti üldeesmärk:
Märgata ja tunnustada piirkonna tegijaid ning anda neile omakorda jõudu, enesekindlust ning tahet piirkonda ka edaspidi panustada. Ettevõtete koostöö – toetada ettevõtjate võrgustikku uue sündmuse „Ettevõtjate koostööpäevaga“ septembris 2022.a

Projekti otsesed eesmärgid:
1) Esile tõsta ja tunnustada Harjumaa inimesi, ühendusi, asutusi, ettevõtteid  koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) Harjumaa aasta tegija tunnustusüritusega aastatel 2021-2023. Tunnustussündmusel jagatakse välja ka kolm LEADER-kategooria tunnustust.
2) Ettevõtjate koostööpäev toob kokku erinevad Harjumaa ettevõtjad, kes on huvitatud uutest koostööpartneritest ja -suhetest. Inspiratsioonipäeva teema on eelkõige koostöö ja seda erinevates vormides (ingelinvestor, MES, HEAK, töötukassa, EAS jne). Toetatakse juba olemasolevaid ettevõtjate võrgustikke ja antakse võimalus uute võrgustike tekkeks.

 

Tegevused: