harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

STRATEEGIA KOOSTAMINE 2023-2027

Põhja-Harju Koostöökogu uue perioodi ühisstrateegia 2023-2027 võeti vastu üldkoosolekul 12.04.2023.

Üldkoosoleku otsus
Ühisstrateegia 2023-2027
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3

 

Põhja-Harju Koostöökogu taotleb toetust ühisstrateegia rakendamiseks


Strateegia 2023-2027 eelnõu avalikustamine

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2023-2027 ettevalmistus hakkab lõpule jõudma ja meie partner Cumulus Consulting OÜ koos töörühmaga on valmis esitama strateegia eelnõu avalikule arutelule.
13.-28. märts 2023 on strateegia eelnõu avatud kirjalike ettepanekute ja täienduste tegemiseks
Ettepanekud/täiendused palume saata aadressile margit@leaderph.eu.
Strateegia avaliku arutelu koosolek toimub 12. aprillil kell 17.00 Kostivere mõisas
Strateegia 2023-2027 ministeeriumile esitamise tähtaega on pikendatud 31.03.2023 pealt 31.05.202

Strateegia töörühma kohtumised

Strateegia töörühma liikmed: Meelis Kasemaa, Eduard Erkki Laur, Arno Kannike, Annikla Vaikla, Joel Juht, Ene Lill, Margit Pärtel, Signe Valdmann, Maido Pajo.
Strateegia koostamisel on abiks koostööpartner Cumulus Consulting OÜ ja Mihkel Laan

29.03.2023 kell 10.00-12.00 töörühma VIII kohtumine (strateegia täiendusettepanekute ülevaatus), Kostivere mõisas
23.02.2023 kell 10.00-12.00 töörühma VII kohtumine (strateegia tööversiooni ülevaatamine ja arutelu), Kostivere mõisas
18.01.2023 kell 11.00-14.00 töörühma kohtumine teemal ESF-i rakendamine uuel perioodil (kolme valla esindajatega), Peetri Rucola
09.01.2023 kell 11.00 töökoosolek teemal “Pealinnast Piirilinna”projekti jätkumise teemal uuel strateegia perioodil, Zoomi kohtumine
16.12.2022 kell 12.00-15.00 töörühma VI kohtumine, Tsunft
29.09.2022 kell 15.00-18.00 töörühma V kohtumine, Taju Restos Manniva külas
07.09.2022 kell 17.00-18.00 töörühma IV kohtumine, Kostivere mõisas
15.08.2022 kell 10-12 töörühma III kohtumine, Kostivere mõisas
12.08.2022 kell 11-14 töörühma II kohtumine, Mereaia restos Haapses
15.06.2022 kell 12-14 töörühma liikmete ja Cumulus Consultingu kohtumine, Koljunuki sadamas Veer Bar & Kitchen
01.06.2022 kell 12-14 töörühma liikmete ja Cumulus Consultingu kohtumine, Rae Keeglimajas
25.05.2022 kell 15-18 töörühma I kohtumine, Kostivere mõisas


Strateegiateemalised kohtumised koostööpartneritega

19.01.2022 kl 10.00-19.00 Leader koostööprojektide konverents “Kestlik koostöö” Jänedal (Arenduskoda)
10.11.2022 kl 14.00-16.00 
Lääne-Harju Koostöökogu strateegia laiendatud koosolek Hüüru mõisas. Kohtumise memo.


Kohtumised KOV-i esindajatega

19.09.2022 kl 10.00-11.30 Jõelähtme vallamaja. Osalejad: Andrus Umboja (vallavanem), Priit Põldma (abivallavanem), Piia Eller (arendusnõunik) Mihkel Laan ja Meelis Kasemaa

19.09.2022 kl 14.00-15.30 Viimsi vallamaja. Osalejad: Illar Lemetti (vallavanem), Marju Aolaid (abivallavanem), Katrin Markii (abivallavanem), Sandra Metsis (arendusosakonna juhataja) Mihkel Laan ja Meelis Kasemaa

27.09.2022 kl 10.00-11.30 Rae vallamaja. Osalejad: Madis Sarik (vallavanem), Maie Liblik (arendusjuht) Mihkel Laan ja Meelis Kasemaa


KUTSE strateegiaseminarile

Kutsume kõiki Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna (Rae, Viimsi ja Jõelähtme vald) vabaühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajaid uue strateegia loomise kaasamisseminarile, et kuulda teie arvamusi ja ideid uue programmperioodi strateegia kohta. Teie mõtted ja ideed aitavad meil kujundada Põhja-Harju Koostöökogu järgmise perioodi LEADER-programmi meetmeid!

Toimub kolm kaasamisseminari ning osaleda võib ükskõik millisel seminaril:

  • 29. augustil, kell 16.00-19.00 Jõelähtme vallas Kostivere mõisas
  • 30. augustil, kell 16.00-19.00 Rae vallas Rae vanas koolimajas
  • 8. septembril, kell 16.00-19.00 Viimsi vallas Viimsi Rannarahva Muuseumis

PÄEVAKAVA

15.30 – kogunemine, suupisted ning kohv
16.00 – 19.00  Seminar
– Sissejuhatus, Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) senise tegevuse lühitutvustus
– Soojendus, PHKK piirkonna arengu võtmeteemad
– Arutelu I: tagasivaade ja hetkeolukord. Mis on piirkonnas hästi? Millised on olnud head kogemused?
Mis on väljakutsed? Millised probleemid on lahendamata?
– Arutelu II: tulevikuvaade ja fookused. Milline võiks olla olukord PHKK piirkonnas aastal 2030? Millised on peamised fookused valdkonniti/sihtrühmade lõikes?
– Kokkuvõte ja edasine kava

Palun registreeru siin: https://forms.gle/hkxG1hSbSrmwghrbA


Strateegia 2023-2027 koostamise tutvustus restoranis Rucola Peetris, 22.04.2022

Ettekande slaididega saab tutvuda SIIN.

22.04.2022 restoranis Rucola Peetris


KUTSE strateegia 2023-2027  koostamist tutvustavale avalikule üritusele! 

Kõik Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla aktiivsed inimesed on oodatud kaasa rääkima piirkonna arenguküsimustes – esimene avalik strateegia koostamist tutvustav üritus toimub 22. aprillil kell 17.00–18.00 Peetri alevikus Peetri tee 2 (Rucola).

Strateegia koostamist viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuse abil.

 

Kutse strateegia koostamist tutvustavale üritusele avaldati:

  • 01.04.2022 ilmunud maakonnalehes Harju Elu
  • märtsikuu Jõelähtme vallalehes
  • 8. aprilli Viimsi Teatajas
  • aprillikuu Rae Sõnumites

 


Põhja-Harju Koostöökogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023–2027 strateegiat

Põhja-Harju Koostöökogu annab teada kavatsusest taotleda kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

Toetust taotletakse Jõelähtme, Rae ja Viimsi piirkonna kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamiseks.

Strateegia koostamine on kavandatud ajavahemikku aprill 2022–märts 2023. Strateegia kinnitamise järgselt avanevad uued meetmed piirkonna arengu toetamiseks.

2023-2027 strateegia koostamine toimub Maaeluministeeriumi määruse nr 7  “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus” alusel.

Strateegia 2023-2027 koostamise alustamise avalik teavitus ilmus 25.03.2022 maakonnalehes Harju Elu.