harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

STRATEEGIA KOOSTAMINE 2023-2027

Strateegia 2023-2027 koostamise tutvustus restoranis Rucola Peetris, 22.04.2022

Ettekande slaididega saab tutvuda SIIN.

22.04.2022 restoranis Rucola Peetris


KUTSE strateegia 2023-2027  koostamist tutvustavale avalikule üritusele! 

Kõik Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla aktiivsed inimesed on oodatud kaasa rääkima piirkonna arenguküsimustes – esimene avalik strateegia koostamist tutvustav üritus toimub 22. aprillil kell 17.00–18.00 Peetri alevikus Peetri tee 2 (Rucola).

Strateegia koostamist viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuse abil.

 

Kutse strateegia koostamist tutvustavale üritusele avaldati:

  • 01.04.2022 ilmunud maakonnalehes Harju Elu
  • märtsikuu Jõelähtme vallalehes
  • 8. aprilli Viimsi Teatajas
  • aprillikuu Rae Sõnumites

 


Põhja-Harju Koostöökogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023–2027 strateegiat

Põhja-Harju Koostöökogu annab teada kavatsusest taotleda kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

Toetust taotletakse Jõelähtme, Rae ja Viimsi piirkonna kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamiseks.

Strateegia koostamine on kavandatud ajavahemikku aprill 2022–märts 2023. Strateegia kinnitamise järgselt avanevad uued meetmed piirkonna arengu toetamiseks.

2023-2027 strateegia koostamine toimub Maaeluministeeriumi määruse nr 7  “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus” alusel.

Strateegia 2023-2027 koostamise alustamise avalik teavitus ilmus 25.03.2022 maakonnalehes Harju Elu.