harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

STRATEEGIA KOOSTAMINE 2023-2027

Strateegia töörühma kohtumised

Strateegia töörühma liikmed: Meelis Kasemaa, Eduard Erkki Laur, Arno Kannike, Annikla Vaikla, Joel Juht, Ene Lill, Margit Pärtel, Signe Valdmann, Maido Pajo.

Töörühma V kohtumine: 29.09.2022 kell 15.00-18.00, Taju Restos Manniva külas
Töörühma IV kohtumine: 07.07.2022 kell 17.00-18.00, Kostivere mõisas
Töörühma III kohtumine: 15.08.2022 kell 10-12, Kostivere mõisas
Töörühma II kohtumine: 12.08.2022 kell 11-14, Mereaia restos Haapses
Töörühma I kohtumine: 25.05.2022 kell 15-18, Kostivere mõisas


KUTSE strateegiaseminarile

Kutsume kõiki Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna (Rae, Viimsi ja Jõelähtme vald) vabaühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajaid uue strateegia loomise kaasamisseminarile, et kuulda teie arvamusi ja ideid uue programmperioodi strateegia kohta. Teie mõtted ja ideed aitavad meil kujundada Põhja-Harju Koostöökogu järgmise perioodi LEADER-programmi meetmeid!

Toimub kolm kaasamisseminari ning osaleda võib ükskõik millisel seminaril:

  • 29. augustil, kell 16.00-19.00 Jõelähtme vallas Kostivere mõisas
  • 30. augustil, kell 16.00-19.00 Rae vallas Rae vanas koolimajas
  • 8. septembril, kell 16.00-19.00 Viimsi vallas Viimsi Rannarahva Muuseumis

PÄEVAKAVA

15.30 – kogunemine, suupisted ning kohv
16.00 – 19.00  Seminar
– Sissejuhatus, Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) senise tegevuse lühitutvustus
– Soojendus, PHKK piirkonna arengu võtmeteemad
– Arutelu I: tagasivaade ja hetkeolukord. Mis on piirkonnas hästi? Millised on olnud head kogemused?
Mis on väljakutsed? Millised probleemid on lahendamata?
– Arutelu II: tulevikuvaade ja fookused. Milline võiks olla olukord PHKK piirkonnas aastal 2030? Millised on peamised fookused valdkonniti/sihtrühmade lõikes?
– Kokkuvõte ja edasine kava

Palun registreeru siin: https://forms.gle/hkxG1hSbSrmwghrbA


Strateegia 2023-2027 koostamise tutvustus restoranis Rucola Peetris, 22.04.2022

Ettekande slaididega saab tutvuda SIIN.

22.04.2022 restoranis Rucola Peetris


KUTSE strateegia 2023-2027  koostamist tutvustavale avalikule üritusele! 

Kõik Jõelähtme, Rae ja Viimsi valla aktiivsed inimesed on oodatud kaasa rääkima piirkonna arenguküsimustes – esimene avalik strateegia koostamist tutvustav üritus toimub 22. aprillil kell 17.00–18.00 Peetri alevikus Peetri tee 2 (Rucola).

Strateegia koostamist viiakse ellu Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetuse abil.

 

Kutse strateegia koostamist tutvustavale üritusele avaldati:

  • 01.04.2022 ilmunud maakonnalehes Harju Elu
  • märtsikuu Jõelähtme vallalehes
  • 8. aprilli Viimsi Teatajas
  • aprillikuu Rae Sõnumites

 


Põhja-Harju Koostöökogu hakkab ette valmistama uue programmperioodi 2023–2027 strateegiat

Põhja-Harju Koostöökogu annab teada kavatsusest taotleda kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetme 19 „Toetus LEADERi kohalikule arengule“ allmeetme 19.1 „Kohaliku arengu strateegiate ettevalmistamine“ raames.

Toetust taotletakse Jõelähtme, Rae ja Viimsi piirkonna kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamiseks.

Strateegia koostamine on kavandatud ajavahemikku aprill 2022–märts 2023. Strateegia kinnitamise järgselt avanevad uued meetmed piirkonna arengu toetamiseks.

2023-2027 strateegia koostamine toimub Maaeluministeeriumi määruse nr 7  “LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus” alusel.

Strateegia 2023-2027 koostamise alustamise avalik teavitus ilmus 25.03.2022 maakonnalehes Harju Elu.