harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

MEIE PROJEKTID


Ühisprojekt Leader liigub Rae, Viimsi ja Jõelähtme vallas

Eesmärk: 

Põhja-Harju Koostöökogu ja 7 projekti partnerit on omavahelise lepingulise kokkuleppega võtnud eesmärgiks teha koostööd spordi ja aktiivse vaba aja veetmise valdkonnas. Nimetatud valdkondade tegevuste mõju ületab valdade piire ning ühine arendamine aitab kaasa sündmuste korraldamise ja kompententside arengule Harjumaal. Ühisprojekti Leader liigub Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas eesmärgid on järgmised:
1. Populariseerida ja tutvustada kolme valla erinevaid võimalusi liikumisharrastuste tegemiseks
2. Suunata inimesed liikuma Põhja-Harju Koostöökogu piirkonna siseselt
3. Ürituste kaudu tutvustada Põhja-Harju Koostöökogu tegevust

Partnerid:

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, Viimsi Vallavalitsus, MTÜ Viimsi Sport, Rae Vallavalitsus, Lasteaed Võsuke, Jõelähtme Vallavalitus, MTÜ Seiklushimu, MTÜ Jõelähtme matka-ja rattaklubi

Periood ja peamised tegevused:

2018 III kvartal – 2020 III kvartal

8 spordisündmust 3 valla territooriumil, ühiskaardi koostamine ja trükkimineLEADER Transnational Cooperation Project 

FinEst Countryside –  Accessible Coastal and Village Tourism in Baltic Sea Region

Üldeesmärk:

 Rahvusvahelise koostööprojekti tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja elavdamine Balti mere regioonis.

 Rahvusvahelise koostööprojekti partnerid:

 FinEst Countryside – Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region(FinEst maapiirkond – Balti mere regiooni kättesaadavam ranniku ja külaturism) rahvusvahelise koostööprojekti juhtpartner ja tegevuste koordinaator Soomes on Varsin Hyvä tegevusgrupp. Eestis toimuvate tegevuste koordinaator on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu ja projekti partner on Nelja Valla Kogu.

 Rahvusvahelise koostööprojekti periood ja põhitegevused:

Periood: 02.10.17-31.05.2020

 Projekt tugevdab avatud töötubade ja ühistegevuste kaudu kohalike külade, organisatsioonide ja tegevusgruppide turismisihtkohaalaseid teadmisi ning edastab praktilisi oskusi. Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldumine kohalikule turismisektorile nõudluse suurenemise näol.Koostööprojekt Pealinnast Piirilinna

Eesmärk: Arendada ühiselt Tallinna ja Narva vahel tegutsevate turismiettevõtete koostöövõrgustikku, ühisturundust ja korraldada koolitusi koostööprojekti “Pealinnast piirilinna“ raames. Projekti lõpp-eesmärk on muuta põhjarannik turismihitiks.

Partnerid:

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ Arenduskoda, MTÜ Partnerid, MTÜ Virumaa Koostöökogu, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing.

Periood ja peamised tegevused:

Projekt „Pealinnast piirilinna“ kestab 2020. aastani, kogumaksumus on 129 000 eurot. Kavas on koolitusprogrammid koos õppe- ja kontaktreisidega, ühise fotopanga loomine ja visuaalkuvandi arendamine, ühisturundus ja üritused, trükiste „Pealinnas piirilinna“ koostamine ja väljaandmine.

Koostööprojekti “Pealinnast piirilinna” 2019. aasta tähtsündmuseks saab 18.-19. mail toimuv “Elamused pealinnast piirilinna”. Elamuste teljeks saab olema vana postimaantee ehk siis praegusest Tallinn-Narva maanteest mere poole kui ka sellega piirnev lõunapoole jääv ala. Meie ühiseks sooviks on lasta inimestel kogeda erinevaid elamusi, maitseid, kunsti, käsitööd, kultuuri, seiklusi, matku jne. Teadu pärast kevad meelitab inimesi loodusesse ja uusi paiku avastama ning seetõttu valisime suursündmuse ajaks maikuu kui suur turismihooaeg pole veel peale hakanud. Üritust tutvustame ka Tallinnas veebruari algul toimuval turismimessil.

Ürituse kohta saab infot veebilehelt “Pealinnast piirilinna”.

Tutvu ka reklaamklipiga!Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused

Projekti partnerid on Põhja-Harju Koostöökogu, 4Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökogu.

Koostööprojekti raames on planeeritud järgmised tegevused:

Korraldatakse ühe kuni kolme päevased inspiratsiooniväljasõidud (projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole. Väljasõitude peamiseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja inspireerimine: külastatakse temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism, kohalikud toidutootjad jms). Lisaks pööratakse tähelepanu omavahelisele sünergia tekitamisele. Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused (kolme sektori koostöö).
Märksõnad: inspireerimine, sünergia, kogemuste ja oskusteabe vahetamine. Kolme sektori koostöö süvendamine. Kontaktide loomine.
Eesmärgiks on tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitsus kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.
Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse.
Märksõnad: Leader lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.
Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes turundustegevustes, et tutvustada ühiselt tegevusi Harjumaal.


Ühisprojekt rändrestoranide päev “Lendkala” (2016-2018)

Projekti eesmärk on Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine, eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisuguste ning mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine kogukonna tasandile. Loe täpsemalt siit


 

(2011-2014) –  Leps

Projekt on 4 riigi (Leedu, Eesti, Poola, Slovakkia) ühine koostööprojekt, eesmärgiga arendada piirkonna turismi läbi ühise kodulehe, kus tutvustatakse projektipartnerite piirkondades olevaid matkaradasid ning luua kultuurikontakte)
Loe edasi…

 

Õppereis LEPS projekti partnerite juurde ning kaasamisüritused

Tegevuspiirkonna organisatsioonide kaasamine piirkonna tutvustamisel (2014) – Põhja-Harju koostöökogu korraldab 2014 laiendatud koosseisus õppereisi oma piirkonna inimeste tõhusama kaasamise eesmärgil. Samuti toimub rida valdkondlikke kaasamisüritusi  koostöö arendamise eesmärgil)
Loe edasi…

 

Turismialane koostöövõrgustik Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas (2014)

Oma piirkonna parema tutvustamise eesmärgil toimuvad mõttetalgud ja seminarid turundusteemadel ning trükitakse infomaterjalid
Loe edasi…

 

Koostööprojekt  Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu piirkondade turundamine külastus- ja väljasõidusihtkohtadena (2013-2014)

Naaber tegevusgrupiga Nelja Valla Kogu osalesime käsitöö- ja  turismimessil Helsingis Mardilaat 2013, korraldasime koostööd ja viisime oma turismiettevõtjad Tourestile 2014).
Loe edasi…