LEADER-programmi järgmine taotlusvoor avaneb prognoositavalt 2023. aasta teises pooles
  • 00 päeva
  • 00 tundi
  • 00 minutit
  • 00 sekundit

DOKUMENDID

Määrus

Maaeluministeeriumis kinnitati määruse „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus” muudatus, mis avab tee ülemineku perioodi kasutamiseks aastatel 2021-2022. Määrusega muudetud kujul saab  tutvuda siin. Taotlejat ja toetust puudutavad punktid algavad 4. peatükist Projektitoetus.

Määruse seletuskiri 2021

Määruse seletuskiri 2017

Määruse seletuskiri 2015

Projektitoetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine ning maksetaotluste esitamine ja menetlemine toimub elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas.

Põhja-Harju Koostöökogu strateegia muudatused perioodiks 2015-2022 kinnitati 24.03.2022 üldkoosolekul Kinnitatud strateegia

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.  Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka kehtivat Maaeluministri 02.11.2018 määrust nr 18, taotleja jaoks on oluline info alates neljandast peatükist.

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega. Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid jm saab vaadata meetmelehtedelt.

Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid
Meetmeleht_5meede_2022_COVID-19 mõjude vähendamine

Taotlusvormid 2022
Laadi projektikirjelduse vorm alla siit:
Põhja-Harju Koostöökogu projektikirjelduse vorm (Word) 
Ühisprojekti esitamisel on vaja taotlusele lisada kõigi partnerite poolt allkirjastatud ühiste kavatsuste kokkulepe. Lae vorm alla SIIT.

 

Vanad meetmelehed:

Meetmeleht_1meede_2019_Kohaliku ettevõtluse arendamine (Kehtetu)
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus(Kehtetu)
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine(Kehtetu)
Meetmeleht_4meede_2019(Kehtetu)