TOETUST SAANUD PROJEKTID

Määratud toetused 2010-2020 valdade lõikes

Jõelähtme vald     Viimsis vald          Rae vald

COVID-19 meede

Koostööprojektid

Periood 2015-2020

Perioodi esimeses taotlusvoorus(2016) olid avatud kõik meetmed ja Põhja-Harju Koostöökogule esitati 33 projekti, millest hindamisele jõudis 28 ning rahastamise ettepanek on tehtud 18 projektile. Ühisprojekte oli kokku neli ja nende kohta vaata täpsemalt siit ühisprojektid.

 • Meede I KOHALIKU ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
 • Meede II KOGUKONDADE AKTIVISEERIMINE JA SIDUSUS
 • Meede III ELUKESKKONNA VÄÄRTUSTAMINE
 • Meede IV SISERIIKLIKU JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE

Periood 2010-2014

Põhja-Harju Koostöökogu on perioodil 2010-2014 toetanud nelja meetme raames kokku 158 projekti, kokku ligi 2 miljoni euro väärtuses. Taotlusi esitati 9 taotlusvooru jooksul kokku 227, mis tähendab, et rahastuse said 69% projektidest.
Toetuste jagumine omavalitsuste lõikes on olnud suhteliselt võrdne:
40% Jõelähtme valla organisatsioonid, 36% Viimsi ja 23% Rae.

marker-sinine-2014

I meede (2010 – 2014) – Kogukondade isikupära, sidusus ja areng

marker-oranz-2014

III meede (2010 – 2014) – PHKK tegevuspiirkonna noored

marker-roheline-2014

II meede (2010 – 2014) – Puhkemajandus ja turism

marker-punane-2014

IV meede (2010 – 2014) – Ranna-alade ja väikesaarte areng

 • I meede
  II meede
  III meede
  IV meede
 • 2010
  2011
  2012
  2013
  2014
  2016
  2017
I meede (2015 – 2020) – Kohaliku ettevõtluse arendamine

II meede (2015 – 2020) – Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus

III meede (2015 – 2020) – Elukeskkonna väärtustamine
 
IV meede (2015 – 2020) – Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine