[/vc_column]

TOETUST SAANUD PROJEKTID

2. periood 2016-2022 (määratud toetused valdade lõikes)

Üldkoosolek kinnitas PHKK 2015–2020 strateegia 2015. aasta novembris.  Esimene taotlusvoor avati 2016. aastal. Strateegiat muudeti septembris 2018 ning selle kohaselt viidi taotlusvoore läbi kuni 2020. aastani. Juunis 2021 pikendati tegevusgrupi strateegia kehtivust 2 aasta võrra kuni 31.12.2022 ning lisati juurde taastekava vahenditest rakendatav COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede. 2021. aastal strateegia rakendamise meetmeid ei avatud, vaid ainult COVID-19 olukorra leevendamiseks suunatud meede. 2022. a viidi läbi kaks taotlusvooru.
2016-2022 esitati seitsmesse taotlusvooru 184 projektitaotlust, millest toetati kokku 125 projekti (rahastuse said umbes 68% projektidest).
Meetmete eelarve 3 019 492,55 eurot (sh üleminekuperioodil lisandunud 836 816,55 eurot  ning Covid-19 meede 144 013 eurot).

Toetuste jagunemine omavalitsuste lõikes: Jõelähtme 39%, Viimsi 33%, Rae 28%

  • Meede I KOHALIKU ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE
  • Meede II KOGUKONDADE AKTIVISEERIMINE JA SIDUSUS
  • Meede III ELUKESKKONNA VÄÄRTUSTAMINE
  • Meede IV SISERIIKLIKU JA RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ ARENDAMINE
  • Meede V COVID-19 MÕJUDE VÄHENDAMINE

Toetust saanud projektid (kliki peale)

Jõelähtme vald

Viimsi vald

Rae vald

COVID-19 meede

Koostööprojektid

1. periood  2010-2015 (määratud toetused valdade lõikes)

Põhja-Harju Koostöökogu on perioodil 2010-2014 toetanud nelja meetme raames kokku 158 projekti, kokku ligi 2 miljoni euro väärtuses. Taotlusi esitati üheksa taotlusvooru jooksul kokku 227 (rahastuse said 69% projektidest).
Toetuste jagumine omavalitsuste lõikes:
Jõelähtme 40%, Viimsi 36% ja Rae 23%.

Meede I  KOGUKONDADE ISIKUPÄRA, SIDUSUS JA ARENG
Meede II PUHKEMAJANDUS JA TURISM
Meede III  PHKK TEGEVUSPIIRKONNA NOORED
Meede IV RANNA-ALADE JA VÄIKESAARTE ARENG

Jõelähtme vald

Viimsi vald

Rae vald