harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

MEIE PROJEKTID

Harju LEADER tegevusgruppide ühistegevused

Projekti partnerid on Põhja-Harju Koostöökogu, 4Valla Kogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökogu.

Koostööprojekti raames on planeeritud järgmised tegevused:

Korraldatakse ühe kuni kolme päevased inspiratsiooniväljasõidud (projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole. Väljasõitude peamiseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja inspireerimine: külastatakse temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism, kohalikud toidutootjad jms). Lisaks pööratakse tähelepanu omavahelisele sünergia tekitamisele. Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused (kolme sektori koostöö).
Märksõnad: inspireerimine, sünergia, kogemuste ja oskusteabe vahetamine. Kolme sektori koostöö süvendamine. Kontaktide loomine.
Eesmärgiks on tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitsus kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.
Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse.
Märksõnad: Leader lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.
Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes turundustegevustes, et tutvustada ühiselt tegevusi Harjumaal.

Ühisprojekt rändrestoranide päev “Lendkala” (2016-2018)

Projekti eesmärk on Põhja-Eesti kohaliku toidukultuuri propageerimine koos kohaliku toidu valmistamise koolitusega, kohaliku toidu pakkumise ja tarbimise propageerimine, eesmärgiga kutsuda ellu traditsioone kogukonna toidulaua rikastamiseks ning erisuguste ning mitmekülgsete toitude pakkumiseks külalistele, s.h turistidele, aga samuti ka piirkonna toitlustajate võrgustiku tekitamine, tarneahela lühendamine ning selle viimine kogukonna tasandile. Loe täpsemalt siit

 

(2011-2014) –  Leps

Projekt on 4 riigi (Leedu, Eesti, Poola, Slovakkia) ühine koostööprojekt, eesmärgiga arendada piirkonna turismi läbi ühise kodulehe, kus tutvustatakse projektipartnerite piirkondades olevaid matkaradasid ning luua kultuurikontakte)
Loe edasi…

 

Õppereis LEPS projekti partnerite juurde ning kaasamisüritused

Tegevuspiirkonna organisatsioonide kaasamine piirkonna tutvustamisel (2014) – Põhja-Harju koostöökogu korraldab 2014 laiendatud koosseisus õppereisi oma piirkonna inimeste tõhusama kaasamise eesmärgil. Samuti toimub rida valdkondlikke kaasamisüritusi  koostöö arendamise eesmärgil)
Loe edasi…

 

Turismialane koostöövõrgustik Põhja-Harju Koostöökogu piirkonnas (2014)

Oma piirkonna parema tutvustamise eesmärgil toimuvad mõttetalgud ja seminarid turundusteemadel ning trükitakse infomaterjalid
Loe edasi…

 

Koostööprojekt  Põhja-Harju Koostöökogu ja Nelja Valla Kogu piirkondade turundamine külastus- ja väljasõidusihtkohtadena (2013-2014)

Naaber tegevusgrupiga Nelja Valla Kogu osalesime käsitöö- ja  turismimessil Helsingis Mardilaat 2013, korraldasime koostööd ja viisime oma turismiettevõtjad Tourestile 2014).
Loe edasi…