harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

KES ME OLEME?

Põhja-Harju Koostöökogu

Põhja-Harju Koostöökogu ( PHKK) on mittetulundusühing, mille liikmeteks on Jõelähtme, Rae ja Viimsi vallad ning nende territooriumil tegutsevad ettevõtted ja kodanikuühendused.

PHKK on üks 26st Leader-tegevusgruppidest Eestis.Tegutseme avaliku, era- ja kolmanda sektori võrdväärse partnerluse põhimõtetel. PHKK-l on seisuga 2018 jaanuar  62 liiget – 3 on kohalikud omavalitsused, 18 ettevõtted ja 41 MTÜ-d ja SA-d.