harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

ASTU LIIKMEKS

24.08.2022 seisuga on Põhja-Harju Koostöökogul 71 liiget – kolm kohalikku omavalitsust, 25 ettevõtet ja 43 mittetulundusühingut ja sihtasutust. Liikmemaksuks on üldkoosoleku otsusega kehtestatud ettevõtjatele ja kodanikuühendustele 30 eurot aastas. Liikmeks astumise maks on 15 eurot. Kohalikele omavalitsustele on kehtestatud Koostöökogu tegevustoetuseks liikmemaks elanikkonna arvust sõltuvalt. Põhja-Harju Koostöökogu liikmeks astumise kord, liikme õigused ja kohustused on sõnastatud põhikirjas.

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ja saata/tuua see aadressil Mõisa tee 2, Kostivere alevik,
Jõelähtme vald, Harjumaa 74204. Digitaalallkirjastatud avaldus saata aadressil margit@leaderph.eu