harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

ASTU LIIKMEKS

Praegusel hetkel on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu liikmeid kokku 62, nende hulgas 3 omavalitust, 17 ettevõtet ja 42 MTÜ-d ja SA-d. Liimemaksuks on üldkoosoleku otsusega kehtestatud ettevõtjatele ja kodanikuühendustele 30 eurot aastas. Liikmeks astumise maks on 15 eurot. Kohalikele omavalitsustele on kehtestatud Koostöökogu tegevustoetuseks liikmemaks elanikkonna arvust sõltuvalt. Põhja-Harju Koostöökogu liikmeks astumise kord, liikme õigused ja kohustused on sõnastatud põhikirjas.

Liikmeks astumiseks tuleb täita avaldus ja saata/tuua see aadressil Saha tee 13 Loo alevik 74201 Harjumaa. Digitaalallkirjastatud avaldus saata aadressil margit@leaderph.eu