PHKK strateegia on kinnitatud

 Kategooria Uudised

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 69 lõikele 7
alusel on Maaeluministeeriumile esitatud Põhja-Harju Koostöökogu strateegia muudatused minister Urmas Kruuse poolt heaks kiidetud 23.07.2021 ja sellega antud meile õigus rakendada
uuendatud strateegiat. Phkk_strateegia_2015_2022_kinnitatud

24.05.2021 jõustus LEADER määruse muudatus koos üleminekuperioodi uute rahade määramisega, mille alusel on PHKK-l kasutada 2021-2022 aastatel kokku 1 010 016 eur. Üleminekuperioodi raha jaguneb kaheks: 866 004 eur (projektitoetuste raha 692 804 eur ja admin raha 173 200 eur) ning erakorralise taastusvahendite toetusraha 144 012 eur Covid pandeemia kahjude vähendamiseks (100% toetusrahad). Vastavalt 29.06.2021 üldkoosoleku otsusega avab PHKK taastusrahastuse vahendite kasutamise Meede 5 „COVID-19 mõjude vähendamine“ taotlusvooru 01-10.nov.2021 kogu eelarve mahus 144 012 eur.
Covid meetmega on piirkondlikult võimalik toetada just neid valdkondi ja tegevusi, mis on piirkonna jaoks kõige akuutsemad või vajalikumad.  Meetme tegevused võivad olla nii pehmed kui kõvad tegevused. Meetme tingimused ja muud infomaterjalid avalikustatakse augusti lõpus meie kodulehe rubriigis Abiks taotlejale.

Meetmete 1-4 taotlusvoorud avatakse 2022 aasta alguses.