Leader toetusteks eraldati lisaraha

 Kategooria Uudised

Tulenevalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ülemineku määrusest, mille kohaselt algab uus programmiperiood 2023. aastal ning 2021- 2022 aasta on üleminekuaastad, pikeneb ka „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (MAK) rakendamine kahe aasta võrra. Üleminekuaastateks eraldati kohalikele tegevusgruppidele täiendav eelarve, mis sisaldab ka COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tingitud kriisi mõjuga tegelemiseks taasterahastu vahendeid.

Põhja-Harju Koostöökogule eraldati projektitoetusteks 1 010 016  eurot, millest 144 012 eurot tuleb taasterahastu vahenditest. Taasterahastu vahendeid on Eesti Leader-tegevusgruppidele eraldatud kokku ca 4,6 miljonit eurot. Nende vahendite kasutamiseks tuleb esmalt teha muudatused PHKK strateegias, lisada uus meede ja seejärel avada taotlusvoor. Vastavad otsused tehakse 29.juunil PHKK üldkoosolekul.

Strateegia uuendamise raames täpsustatakse toetusmeetmed ja kaasajastatakse eesmärgid, mida rakendame üleminekuperioodil ehk aastatel 2021-2022.