Oleme valmis osalema Arukate külade arenguprogrammis

 Kategooria Uudised

Arukad külad (Smart Villages) on Euroopa Komisjoni algatus, mida arendatakse koostöös Euroopa ja liikmeriikide maaeluvõrgustike abiga. 2.detsembril 2020 toimunud PHKK juhatuse koosolekul võeti vastu otsus ühineda Tartumaa Arendusseltsi algatatud üle-eestilise koostööprojektiga “Arukate külade arenguprogramm”, mis toetub eelpoolnimetatud Euroopa Komisjoni algatusele. Koostööprojektis osalemine kiideti heaks 28.jaanuaril 2021 toimuval üldkoosolekul ning loodame projekti tegevustega alustada aasta teises pooles.

Arukate külade kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest. Üldine eesmärk on tõsta kohalike elanike ja ettevõtete heaolu.

Info maaeluvõrgustiku veebilehel https://maainfo.ee/smartvillages