Projekti “Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevused” koostöölepingu allkirjastamine Viimsi Rannarahva Muuseumis

 Kategooria Uudised

03.08.2017 toimus Viimsi Rannarahva Muuseumis projekti “Harjumaa Leader tegevusgruppide ühistegevused” koostöölepingu allkirjastamine. Koostööprojekti kogumaksumus kokku on 61 000 eurot, Põhja-Harju Koostöökogu eelarve 15 000 €.

Koostööprojekti elluviimise periood: september 2017 – september 2019
Koordineeriv tegevusgrupp: MTÜ Lääne-Harju Koostöökogu (LHKK),
Partnerid: Nelja Valla Kogu (NVK), Põhja-Harju Koostöökogu, Ida-Harju Koostöökoda (IHKK)

Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused
Harjumaa Leader tegevusgrupid on võtnud eesmärgiks teha koostööd järgmistes valdkondades:
● kohalik toit;
● turism (sh kohaturundus);
● ettevõtlus ja elukeskkond.

Koostööprojekti tegevused:
1) Koostööprojekti raames korraldatakse ühe- kuni kolmepäevased inspiratsiooniväljasõidud
(projekti perioodil kokku 6 väljasõitu) nii tegevusgruppide piirkondadesse kui ka väljapoole.
Väljasõitude peamiseks eesmärgiks on kogemuste vahetamine ja inspireerimine: külastatakse
temaatilist huvi kandvaid objekte ja ettevõtteid (nt turism, kohalikud toidutootjad jms). Lisaks
pööratakse tähelepanu omavahelise sünergia tekitamisele.
Sihtgrupp: vabaühendused, ettevõtjad, kohalikud omavalitsused (kolme sektori koostöö).
Eesmärgiks on tõsta vabaühenduste ja ettevõtjate ettevõtlikkust. Kaasatakse kohalik omavalitus
kui kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutav osapool.
2) Arenguseminari korraldamine aastatel 2018 ja 2019, kus tutvustatakse LEADER põhimõtete
olemust, põnevaid projekte-algatusi, räägitakse edulugudest ja tunnustatakse. Märksõnad: Leader
lähenemise põhimõtted, koostöö, ühistöö, tunnustamine. Sisulised teemad ja ettekanded.
3) Koostööprojekti käigus kogutakse ja jagatakse elluviidud projektide kohta teavet: koostatakse ja
avaldatakse video- ja trükimaterjal. Lisaks osaletakse ühiselt messidel ja muudes
turundustegevustes, et tutvustada ühiselt tegevusi Harjumaal.
Ida-Harju Koostöökoda ja Põhja-Harju Koostöökogu koostavad projektis täiendavalt infomaterjale
oma piirkonnas elluviidud projektide teemal.

Leave a Comment