Rahvusvahelise koostöölepingu allkirjastamine FINEST COUNTRYSIDE- Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region / FINEST maapiirkond – Balti mere regiooni kättesaadavam ranniku ja külaturism

 Kategooria Uudised

Rahvusvahelise koostööprojekt: FINEST COUNTRYSIDE- Accessible coastal and village tourism in Baltic Sea Region / FINEST maapiirkond – Balti mere regiooni kättesaadavam
ranniku ja külaturism koostööleping allkirjastati 30.06.2017.

Koostööprojekti kogumaksumus: 100922 eur, Põhja-Harju Koostöökogu eelarve 35 000 eur.Koostööprojekti elluviimise periood: november 2017 – mai 2020
Koordineeriv tegevusgrupp: Varsin Hyvä RY (Soome)
Partnerid: Põhja-Harju Koostöökogu

Koostööprojekti eesmärkide ja põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad tulemused:
Tegevuste üldeesmärgiks on rannikuala, kultuuri(külade) ja aktiiv-turismi arendamine ja
elavdamine Balti mere regioonis. 
Antud projekti peamine eesmärk on pikajalisele rahvusvahelilsele koostööle aluse panemine läbi
osalejate (äri)kontaktide vahetamise, avatud seminar-töötubade ning ühistegevuste. Projekt
tugevdab kohalike külade, organistatsioonide ja tegevusgruppide turismisihtkohaalaseid teadmisi.
Uued koostöövõrgustikud panevad aluse rahvusvahelisele suhtlemisele ja vahendavad uusi ideid
LEADER-piirkondade vahel. Nende meetmetega kaasneb piirkonna tutvustamine, kohalike
turismitoodete/teenuste lisandväärtuse loomine ja positiivse mõju avaldumine kohalikule
turismisektorile nõudluse suurenemise näol.

Leave a Comment